top of page

Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon

KılıçÇaylı&Partners, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerinin bu alana özgü sorunlarıyla ilgili dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda ekibimiz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdinde yapılacak olan yetkilendirme başvuruları dahil her türlü başvuru, içeriğin yayından çıkarılması veya erişimin engellenmesi talepleri, şirketlerin ihtiyaçlarına uygun sözleşmelerin düzenlenmesi veya denetlenmesi ve mevzuatla ilgili danışmanlık hizmetlerinin sunulması konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Lisans başvuruları ve şikayetler
Ofisimiz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görev alanına giren konularda her türlü hukuki başvuruyu müvekkilleri adına gerçekleştirebilmektedir. Bu kapsamda, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yapılacak şikayetler ve yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak hukuki yardım sunulmaktadır.


İnternet ve medya hukuku alanındaki çalışmalar
KılıçÇaylı&Partners’da müvekkillerin elektronik haberleşme araçları vasıtasıyla ve internet ortamında karşılaştıkları hukuka aykırılıklarla ilgili hızlı ve etkili tedbirlerin alınması için gerekli başvurular yapılmakta ve danışmanlık ve dava hizmetleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda, ofisimizde, özellikle, içeriğin yayından kaldırılması veya erişimin engellenmesi başvuruları, Radyo Televizyon Üst Kurulu’na düzeltme ve cevap hakkı kapsamında başvurular (tekzip başvuruları) yapılması ve ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar kapsamında Reklam Kurulu’na yapılacak başvurular konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Danışmanlık
Müvekkillerimiz ofisimizden, telekomünikasyon ve internet mevzuatındaki sektöre özgü düzenlemeler, kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret, elektronik haberleşme araçlarıyla yapılan reklamların mevzuata uyumu gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilmektedir.


Sözleşmelerin hazırlanması
KılıçÇaylı&Partners’da, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren müvekkillerin diğer işletmelerle veya tüketicilerle yaptıkları sözleşmeler, elektronik haberleşme ve internet alanlarındaki sektöre özgü düzenlemeler, tüketici hukuku kapsamındaki yükümlülükler, ayıp ve garanti sorumlulukları, sır saklama yükümlülüğü ve fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin hususlar dahil olmak üzere bütün boyutlarıyla ele alınarak hazırlanmaktadır.
 

Dava hizmetleri
Ofisimizde, elektronik haberleşme araçları vasıtasıyla ortaya çıkan veya internet ortamında karşılaşılan hukuka aykırılıklarla ilgili tazminat davaları ve diğer hukuk davaları, içeriğin yayından kaldırılması veya erişimin engellenmesi talepleriyle yetkili mahkemelere yapılan başvurular ve bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektörüyle ilgili idari kararların iptali hakkındaki davalar yürütülmektedir.

bottom of page