top of page

Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hakkı

KılıçÇaylı&Partners, müvekkillerine fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin davalarının yürütülmesi, bu alanda danışmanlık hizmetleri sunulması ve sözleşme hazırlanması konularında hukuki destek sağlamaktadır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetler
Ofisimiz, müvekkillerine marka, tasarım, patent ve faydalı model haklarına ilişkin devir ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması konusunda hukuki destek sunmaktadır. Bu haklara ilişkin ihlaller bakımından ofisimizde, danışmanlık ve ihtarname hazırlanması hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, müvekkillerimiz KılıçÇaylı&Partners’dan sınai mülkiyet haklarına ilişkin tespit, hükümsüzlük, tecavüzün durdurulması ve kaldırılması, tedbir, el koyma ve tazminat davaları yönünden hizmet alabilirler.


Telif haklarına ilişkin hizmetler
KılıçÇaylı&Partners’da özellikle bilişim sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin telif haklarına ilişkin devir ve lisans sözleşmeleri hazırlanması hizmetleri sunulmaktadır. Bu haklara ilişkin ihlaller bakımından ofisimizde, danışmanlık ve ihtarname hazırlanması hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, telif hakkı ihlallerine ilişkin tespit, tedbir, tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması ve tazminat davalarında da müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.


Haksız rekabet
Müvekkillerimizi dürüst ve bozulmamış rekabete aykırı haksız ticari uygulamalara ilişkin davalarında temsil etmekteyiz. Bu kapsamda, müvekkillerimizin sınai mülkiyet haklarıyla tescilli bir şekilde korunmayan malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri bakımından, diğer işletmelerin karıştırılmaya yol açan eylemleriyle ilgili haklarını danışmanlık hizmetlerimizle ve dava süreçleriyle korumaktayız.


İnternet ortamındaki fikri ve sınai hak ihlalleriyle mücadele
Ofisimizde, internet ortamında gerçekleşen fikri mülkiyet hakları ihlalleriyle ilgili ihtarname hizmetleri sunulmakta ve içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi talepleriyle ilgili müvekkillere hukuki destek sağlanmaktadır.

bottom of page