top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

"Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Tebliği"nde Değişiklik



20.02.2021 tarihli 31402 sayılı Resmi Gazetede Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.[1]


Yapılan değişiklik ile yetkili kişilerin imzalarının kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e kaydedilmesi gibi yenilikler getirilmiştir.


1. Değişiklik ile Yetkili Kişi İmzalarının Elektronik Ortamda Temin Edilebileceği Düzenlenmiştir.


Tebliğin 12. Maddesi ile; “Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e kaydedilir.” düzenlemesi getirilmiştir.


Bu durumda, şirket kuruluş işlemlerinde yetkili kişilerin imzalarının elektronik ortamdan temin edilebileceği düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinin elektronik ortamda temini Bakanlık ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılacak protokolle sağlanacaktır.


2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Veri Tabanlarında Kayıtlı İmza Bulunmaması Durumunda İmza Temini Nasıl Sağlanacaktır?


İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları;

  • Fiziki olarak notere onaylattırılmak veya

  • Herhangi bir müdürlükte yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle

Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne verilebilecektir.


Fiziki imza beyannamesi düzenlenmesi amacıyla herhangi bir müdürlüğe başvurulabilir. Müdürlükte fiziki olarak imza beyannamesi düzenlenebilmesi için tescil başvurusu MERSİS üzerinden onaya gönderilerek talep numarası alınır.


Ancak Tebliğ ile Limited şirketlere özel düzenleme getirilmiştir. Bu durumda, Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde, fiziki imza beyannamesi yalnızca müdürlükte düzenlenebilecektir.


3. Ayrıca İmza Beyannamesi İstenmeyecek Haller Nelerdir?


Tebliğ ile bazı durumlarda tekrar imza beyannamesi alınmasının gerekli olmadığı düzenlenmiştir. Bu haller aşağıdaki şekilde sıralanabilir;


  • Gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde,

  • Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda,

  • Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin müdürlüğe verilerek sicil dosyasına konulması koşuluyla,

  • Bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla

ayrıca imza beyannamesi verilmez.


Av. Öykü Şanlı



[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210220-21.htm

37 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page