top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

COVID-19 PCR Test Sonucu Ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin KVKK Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

Güncelleme tarihi: 4 Şub


COVID-19 PCR Test Sonucu Ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin KVKK Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı
KVKK Kamuoyu Duyurusu

28.09.2021 tarihinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından "Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu" başlıklı duyuru yayımlanmıştır.


İlgili duyuruda;


İçişleri Bakanlığı tarafından 20.08.2021 tarihinde gönderilen; konser, sinema, tiyatro ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım sağlamak isteyen kişilere Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR testi bilgisinin bildirilmesi zorunluluğu getirildiğini bildiren yazıya ve 02.09.2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gönderilen işyerlerinde Covid-19 aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırılmasının işveren/işyeri tarafından istenebileceğini ve test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağını bildiren yazıya ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurum’u tarafından yapılan değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu kapsamda;


  • Kişilerin tahlil, görüntüleme, test, rapor, aşı durumu gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin kişisel sağlık verisi niteliğinde olduğu ve özel nitelikli kişisel veri kategorisinde bulunduğu,

  • Aşı durumu ve PCR testi sonucu gibi Covid-19'a ilişkin kişisel sağlık verilerinin; kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması amacıyla işlenmesi gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu,

  • Bu bağlamda Kanun’un 28/1-ç bendi kapsamında değerlendirme yapılarak Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı ve kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilebileceği,

  • Covid-19 salgını kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer alacağı,


belirtilmiştir.


Sonuç olarak,


Yayımlanan kamuoyu duyurusu doğrultusunda, çalışanların PCR testi sonuçları ve aşı bilgileri işyerinde saklanabilecektir. Ancak bu verilerin saklanması sırasında öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6 gereği ilgili kişinin açık rızasının alınması gerektiğini ve özel nitelikli verilerin güvenliğinin sağlanması açısından gerekli tüm teknik ve idari tedbirin alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.


Av. Belemir Gencal Doğanöz

Deniz Karaduman

Comentários


bottom of page