top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

E-İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda İmza Sirküleri

Güncelleme tarihi: 4 Şub


E-İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda İmza Sirküleri
E-İhale


E-İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda İmza Sirkülerinin Düzenleme Tarihi ve Yevmiye Numarasına Yer Verilmelidir.


Elektronik ihalelerde, istekliler tarafından e- teklifleri kapsamında, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgileri beyan etmeleri gerekmektedir.


Tüzel kişiler tarafından imza sirkülerine ilişkin bu bilgilere, yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünde yer verilmektedir. Bu bölümde imza sirkülerinin, onaylama tarihi ve yevmiye numarasında değil, düzenleme tarihi ve yevmiye numarasına yer verilmesi gerekmektedir.


Kamu İhale Kurulu konuya ilişkin olarak, 11.08.2021 tarih, 2021/UY.I-1527 sayılı kararında; “(...)başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarası olarak “10.06.2020, 12754” bilgilerine yer verildiği, idarece ve Kurumca EKAP üzerinden yapılan sorgulamada bilgileri beyan edilen imza sirkülerine ulaşılamadığı, idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde anılan isteklinin idareye yaptığı şikâyet başvurusu ekinde bulunan imza sirküleri metni incelendiğinde; söz konusu imza sirkülerinin düzenleme tarihinin 16.03.2011, yevmiye numarasının ise 08915 olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda imza sirkülerinin tarihinin 16.03.2011 ve yevmiye numarasının 08915 olarak beyan edilmesi gerekirken anılan isteklinin bu bilgileri beyan etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde karar vermiştir.


İşbu kararda, isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun imza sirkülerine ilişkin bilgiler kısmında, düzenleme tarihi ve yevmiye numarası yerine onaylama tarihi ve yevmiye numarasına yer verilmesi ve EKAP üzerinden bu beyan edilen bu bilgilere yönelik yapılan sorgulama sonucunda, ilgili imza sirkülerine ulaşılamadığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde görülmüştür.


Kararda karşı oy bulunmaktadır. Kararda yer alan karşı oyda, yeterlik bilgileri tablosunun standart formunda, imza sirküleri bölümünde noter onay ve/veya düzenleme tarihi şeklinde bir ayrım yapılmadığından; isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda imza sirkülerinin onaylama tarihi ve yevmiye numarasını beyan etmesinde herhangi bir engel bulunmadığı ve istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakmaması gerektiği değerlendirilmiştir.


Sonuç itibari ile, ihalelerde, teklifin değerlendirme dışı bırakılması yaptırımı ile karşılaşılmaması adına; yeterlik bilgileri tablosunun imza sirküleri bölümünde, onaylama tarihi ve yevmiye numarası değil, düzenleme tarihi ve yevmiye numarasına yer verilmesi gerekmektedir.


Av. Zülal Bulut

281 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page