top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar


25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazete'de "E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)" yayımlanmıştır.


Karar kapsamındaki yararlanıcılar: Şirketler (ticaret şirketleri: kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri) E-ihracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazar yerleri ve B2B platformları olarak tanımlanmıştır.


Karar ile getirilen önemli yeniliklerden birisi E-ihracat Konsorsiyumlarıdır. (Şirketlere konsorsiyum statüsü Ticaret Bakanlığınca verilecektir.)


Kararın amacı e-ihracat konusunda potansiyeli olan ancak bilgi veya nitelikli insan kaynağı açığı bulunan yararlanıcıların dünya ekosistemine dahil edilmek istenmesidir.


E-ihracatı uçtan uca yapabilen, yurtdışı depolama dağıtım ve iade yönetim imkanları olan "E- İhracat Konsorsiyumu" çatısı altında yurtdışı pazarlara ulaşım sağlanması ve bu ürünlerin doğrudan yurtdışı müşterilerin beğenilerine sunulması amaçlanmaktadır.


İhracatçı şirketlerin yanı sıra; iş merkezi Türkiye'de bulunan pazaryerleri de yurt dışına açılma konusunda Karar kapsamında verilen e-ihracat desteklerinden yararlanabilecek; ayrıca, yurt dışı pazaryerleri ile entegre olarak Türk ürünlerinin bu pazarlarda yer almasına öncülük edebileceklerdir.


İş merkezi Türkiye'de bulunan B2B platformları e-ihracat tanıtım desteği ile yurt dışındaki ithalatçıların, Türk ihracatçısına daha kolay ulaşmasını sağlamak üzere gerçekleştirdikleri tanıtım harcamalarında Bakanlık desteklerinden istifade edebilecekledir.


Ticaret Bakanlığınca "E-İhracat Platformu" kurulacaktır. İhracatçılar ile farklı ülkelerde yer alan ithalatçıların kolay ulaşılabilirliğini ve siparişlerinin de alınabileceği bir platform sağlanmak istenecektir.


Başlıca destekler şunlardır;


Pazara Giriş Raporu Desteği: Kararın 3.maddesinde; yararlanıcıların, yurt dışında e-ticaret ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulması amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL'ye kadar destekleneceği düzenlenmiştir.


Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği: Kararın 4.maddesinde, yararlanıcı batık maliyetlerinin ("Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği") destekleneceğini belirtmektedir. E-ticaretin gelişimini ve yurt dışı pazarına girişi hedefleyen bu kararın, işletmelerin batık maliyetlerine destek olmak istenmiştir.


E-İhracat Tanıtım Desteği: Kararın 5.maddesinde, 4 üncü madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri hariç tutulmuş ve Bakanlıkça belirlenecek diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince destekleneceği belirtilmiştir. Destek kapsamı yararlanıcılara göre tasnif edilmiş ve sınırı belirlenmiştir. B2B platformları için yıllık 4.000.000 TL, E- İhracat Konsorsiyumları için 15.000.000 TL, perakende e ticaret siteleri için ise 30.000.000 TL olarak belirlenmiştir.


Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği: Kararın 6.maddesinde, yararlanıcıların ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10'unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında destekleneceği öngörülmüş olup, bu destek 3 yıl süreyle sınırlanmıştır.


Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği: Yararlanıcıların yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmet giderlerinin, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 yıl süreyle, entegrasyon için en fazla 200.000 TL'na kadar destekleneceğini öngörmüştür.


Yararlanıcılara İlişkin Üst Limitler: Kararın 4,6 ve 9. Maddeleri kapsamındaki desteklere ilişkin destek oranının hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve Turquality destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacaktır. B2B platformları yıllık en fazla 4.000.000 TL'na kadar, şirketler yıllık en fazla 15.000.000 TL'na kadar, E-ihracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ise yıllık en fazla 45.000.000 TL'na kadar desteklenecektir.


Karar uyarınca, "Uzak Ülkeler Stratejisi"nde yer alan ülkeler başta olmak üzere hedef yönelik destek oranları ilave 20 puan kadar artırılacağı ifade edilmiştir. (Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Kanada, Brezilya, Endonezya)


Alp SatıbeşeComentarios


bottom of page