top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Yapılan Önemli Değişiklikler


“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 1 Ekim 2022 Tarihli ve 31970 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[1] İlgili Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.


Aylık Mahsuplaşma Uygulanmasına İlişkin Hangi Hususlarda Değişiklik Yapılmıştır?


Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla; tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri kurulabilmekte ve işletilebilmektedir.


Sisteme farklı dağıtım bölgesi sınırları içerisinden bağlanacak şekilde üretim tesisi veya tesisleri kurulması halinde, tüketim tesis veya tesislerine ait elektrik enerjisi çekiş miktarları ve varsa aynı ölçüm noktasında üretim tesisine ait veriş miktarları tespit edilmektedir. Bu tespit, bağlantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda elde edilmektedir.


Tespit edilen bu veriler, her ayın üçüncü iş gününe kadar ilgili görevli tedarik şirketine bildirilmektedir. Yönetmelik ile, söz konusu bildirimlerin ilgili piyasa işletmecisine de bildirilebileceği düzenlenmiştir.


Ayrıca birden çok üretim sisteminin kurulması da düzenleme kapsamına alınmıştır.


Bu kapsamda, bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulmasına imkan tanınmıştır. Üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması durumunda mahsuplaşma işlemleri piyasa işletmecisi tarafından yürütülecektir.


Üretim ve tüketim tesislerinin kurulmasına ilişkin değişiklikler mahsuplaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesine alternatifler getirerek şirketler nezdinde lehe bir durum yaratmaktadır.


Tüketim Tesislerine İlişkin Hangi Hususlarda Değişiklik Yapılmıştır?


İlgili Yönetmelik ile, OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesislerinin, yine aynı OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebileceğine ilişkin düzenleme değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile, OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesislerinin OSB dağıtım lisans bölgesi dışındaki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebileceği hükme bağlanmıştır.


Tüketim İhtiyacına Yönelik Uygulamalara İlişkin Hangi Hususlarda Değişiklik Yapılmıştır?


Yönetmelik ile yapılan değişiklik öncesinde, tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalar kapsamındaki tesisler için aynı dağıtım bölgesinde yer almak koşuluyla üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartının aranmayacağı kabul edilmekteydi. Yönetmelik ile, “aynı dağıtım bölgesinde yer alma” koşulu kaldırılmıştır.


Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik ile üretim tesisi ile ilişkilendirilen birden fazla tüketim tesisinin olması halinde uygulanacak esasları içeren 30/5. maddesinin serbest tüketici hakkını kullanmayarak görevli tedarik şirketinden elektrik temin eden tüketim tesisleri için uygulanmayacağı belirtilmiştir.


Birden Fazla Dağıtım ve/veya Görevli Tedarik Bölgesi İçerisinde Yapılacak Başvurulara Ait Mahsuplaşma İşlemlerine İlişkin Hangi Hususlar Düzenlenmiştir?


Yönetmelik ile aylık mahsuplaşma ve tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalar kapsamında işlemler yürütülen tesislerde, üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde mahsuplaşma işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin gerekli altyapının 3 ay içerisinde piyasa işletmecisi tarafından hazırlanması gerektiği düzenlenmiştir.


Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik taleplerin 1/1/2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınacağı belirlenmiştir.


01/10/2022 tarihi itibarıyla işletmede olan veya 1/1/2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerinin ise 1/1/2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir.


Sonuç


1 MW altında elektrik üretiminde lisans almadan ve şirket kurmadan üretim yapılabileceği Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kişilerin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa, başvuru yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Kurum tarafından çıkarılan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenmektedir.


İşbu Yönetmelikte yapılan değişiklikler, aylık mahsuplaşma uygulanması ve tüketim tesislerine ilişkin işlemlerin artık tek bir tesis nezdinde değil, birden fazla tesis nezdinde yürütülmesine olanak sağlamıştır. Bu kapsamda işlemlerin ilgili olduğu alana göre piyasa işletmecisi veya bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütüleceği anlaşılmaktadır.


Tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalara ilişkin olarak ise üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım noktasında olması şartının kaldırılması, şirketler nezdinde uygulamaları kolaylaştıracaktır.


Av. Muhammed DOĞAN

Melike ATASAYAR


[1] İlgili Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page