top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Enerjide "Yeşil Tarife" Dönemi Başladı!


24.07.2020 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan 9467 sayılı "Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile 01.08.2020 tarihi itibariyle “Yeşil tarife” uygulaması başlamış bulunmaktadır.

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 18’inci maddesinde düzenleme alanı bulan yeşil tarife, yenilenebilir enerji [1] kaynaklarının desteklenmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenen bir tarifedir. Tüketici, yeşil tarifeye geçme talebini yazılı şekilde görevli tedarik şirkete[2] yapacak, tarife değişikliği de talep tarihinin dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecektir. Önemle belirtmek gerekir ki yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilecektir.


Bununla birlikte yine aynı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 9468 sayılı kararı ile 01.08.2020 tarihi itibariyle görevli tedarik şirketleri tarafından yeşil tarifeyi seçen tüketicilere uygulanacak tarife tablosu onaylanmıştır. Yayımlanan faaliyet bazlı ve nihai yeşil tarife tablosu şu şekildedir;Yukarıdaki tabloda yeşil tarife ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı; alçak ve orta gerilimli, tek ve çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 79,25 ile 91,46 kuruş arasında farklılık gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte iletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç olmak üzere kilovatsaat başına yeşil enerji[3] bedeli 69,9749 kuruş olarak belirlenmiştir. Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji bedeli de dağıtım bedeli hariç 69.97 kuruş olarak hesaplanmıştır.


H. Berkay Daştan

[1] Yenilenebilir Enerji: Sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerji. (Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, Biyokütle enerjisi, Hidrojen enerjisi) [2] Görevli Tedarik Şirketleri: Sahip oldukları perakende elektrik satış lisansı ile lisanslarında yazılı illerde faaliyet gösteren ve son kullanıcı niteliğindeki müşterilere EPDK tarafından duyurulan ulusal tarifeler ile elektrik satışı yapan şirketler. [3] Yeşil Enerji: Çevreye daha duyarlı şekilde üretilen enerji tipleri.

23 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page