top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu Yararı Varsa İdareler Takdir Hakkını Mahkeme Kararının Uygulanmaması Yönünde Kullanabilir mi?

Güncelleme tarihi: 7 Şub


Kamu Yararı Varsa İdareler Takdir Hakkını Mahkeme Kararının Uygulanmaması Yönünde Kullanabilir mi?
Kamu Yararı Varsa İdareler Takdir Hakkını Mahkeme Kararının Uygulanmaması Yönünde Kullanabilir mi?

Bir uyuşmazlıkta;


  • İdare ihaleyi iptal etmiştir.

  • İhalenin iptali üzerine ikinci ihaleye çıkılmış ve ihale daha uygun fiyatla gerçekleşmiş ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanarak alım başlamıştır.

  • Ancak birinci ihalenin iptali işlemi dava konusu edilmiş ve mahkemece ihalenin iptali işlemi hukuka aykırı bulunmak suretiyle iptal edilmiştir.

  • Ancak İdare birinci ihalenin iptali kararını hukuka aykırı bulan mahkeme kararını uygulamamış ve alımı ikinci ihale üzerinden devam ettirerek birinci ihaleyi tekrar iptal etmiştir. Gerekçe olarak ise ikinci ihalenin daha uygun fiyatla gerçekleştiğini yani kamu yararını göstermiştir.


İdarenin bu işlemi Danıştay 13. Dairesi 07.10.2019 tarihli kararında “takdir yetkisi çerçevesinde makul sebeplerin oluştuğu” değerlendirilmek suretiyle hukuka uygun bulunmuştur.

Sonuç olarak Danıştay, kamu yararını gözeterek idarenin takdir yetkisini kullanırken makul sebepleri varsa mahkeme kararının uygulanmamasını hukuka uygun bulmuştur. Av. Zülal Bulut

Comentarios


bottom of page