top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler


31 Ağustos 2022 Tarihli ve 31939 Sayılı Resmî Gazete’de “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yönetmelik, 31 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Özel Güvenlik Faaliyet İzni Almak İçin ve Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletmek İçin Talep Edilen Başvuru Belgelerinde Değişiklik Yapılmıştır.


Özel güvenlik faaliyet izni için Bakanlığa yapılacak başvurularda yer alması gereken belgeler arasından “Kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu” çıkartılmıştır. Artık, başvuruda bulunurken söz konusu belge aranmayacaktır.


Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi için valiliğe yapılacak başvuruda yer alması gereken belgeler arasından “Kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu” çıkartılmıştır. Artık, başvuruda bulunurken söz konusu belge aranmayacaktır.


Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Gereken Başvuru Belgelerinde Değişiklik Yapılmıştır.


Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için başvurularda yer alması gereken belgeler arasından “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu” çıkartılmıştır. Ayrıca “Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılacağı” düzenlemesi de yürürlükten kaldırılmıştır.


Özel güvenlik görevlisi olmak için aranacak sağlık şartlarına ilişkin yapılacak iş ve işlemler “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacaktır.


Özel Güvenlik Görevlilerinin Temin Edebileceği Silahların Koşulları, Silah Taşıma/Bulundurma Belgesinin Şekli ve Kıyafetler Belirlenmiştir.


Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olan şahıslardan, kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin bu silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabileceği kararlaştırılmıştır.[1]


Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesinin rengi, şekli, muhtevası, basımı, dağıtımı ve hizmet bedeli Bakanlıkça belirleneceği kararlaştırılmıştır.[2]


Özel güvenlik yeleği ve reflektif yeleğin boy, ebat, renk çizgilerinde değişiklik yapılmıştır.[3]


Özel Güvenlik Eğitimi ve İzni İçin Gerekli Belgelerde Değişiklik Yapılmıştır.


Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarında yapılmaktadır.


Buna göre önceki yönetmelikten farklı olarak eğitim yapılacak tesisin; zorunlu deprem sigortası ve tapusunun bulunması gerektiği düzenlenmiştir.


Kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.


Sonuç


Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile özetle; özel güvenlik faaliyet izni almak, alarm izleme merkezi kurmak ve işletmek, özel güvenlik görevlisi olmak, özel güvenlik eğitimi ve izni için gerekli belgelerde değişiklik yapılmıştır.


Buna göre yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.08.2022 tarihinden itibaren özel güvenlik faaliyet izni alınması, alarm izleme merkezi kurma ve işletilmesi, özel güvenlik görevlisi olunması, özel güvenlik eğitimi ve izni için sunulması gereken belgelere dikkat edilmelidir.


Ayrıca özel güvenlik görevlilerinin temin edebileceği silahların koşulları, silah taşıma/bulundurma belgesinin şekli ve kıyafetler belirlenmiştir.


Av. Öykü ŞANLI

Alp SATIBEŞE[1] Bunun için koruma ve güvenliği sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun Komisyona müracaat ederek izin alması gerekmektedir. Bu izin Komisyonca verilen personel ve silah kadrosu içerisinde değerlendirilir. Ateşli silahlar için bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde (Ek-8 hariç) düzenlenen hükümler kendi adına ruhsatlı silahını kullanacak olanlar için de uygulanır. Ancak, bu silahlar aynı zamanda özel güvenlik görevlisinin zati silahı da olduğundan görev alanı kıstası ve Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır. [2] Yönetmeliğin EK-9. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. [3] Yönetmeliğin EK-4/A ve EK-4/B maddeleri değiştirilmiştir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page