top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Yurtdışından Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri Türkiye'de Nasıl Kullanılabilir?

Güncelleme tarihi: 9 Kas 2020

Yerli gerçek veya tüzel kişilerin yurtdışından elde ettikleri iş deneyim belgelerini Türkiye’de kullanmaları için hangi yol izlenmelidir?


Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin yurtdışından temin ettikleri iş deneyim belgelerini Türkiye’deki ihalelerde kullanmaları mümkün müdür?


Hem yerli hem de yabancı gerçek veya tüzel kişilerin yabancı ülkelerde gerçekleştirdikleri yapım işlerine ilişkin olarak yurtdışından elde ettikleri iş deneyim belgelerini Türkiye’de katılacakları ihalelerde kullanmaları mümkündür. Ancak bu belgelerin kullanılabilmesi için EKAP’a kayıt edilmesi zorunludur. Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin iş bitirme belgeleri EKAP’a kayıt edilmedikçe, ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek.1. maddesine göre; yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin iş bitirme belgeleri, belge sahibinin başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP’a bilgi amaçlı olarak kaydedilmektedir.


Kayıt işlemi için Kuruma yapılan başvuruda, yurt dışında düzenlenmiş iş bitirme belgesinin Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun olarak sunulması; Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerin de (sözleşme, kabul, yetki belgeleri vb.) Kurum tarafından belirlenen usule uygun olarak başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Yerli ve yabancı istekliler bakımından başvuru dosyası hazırlanırken, başvuru belgeleri yurtdışında düzenlenmiş yabancı dilde belgeler olduğundan, hem belgelerin hem de Türkçe tercümelerinin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelerine uygun olarak sunulması ve Yönetmeliklerin aradığı asgari bilgileri taşıması zorunludur.


Dolayısıyla yurtdışından temin edilecek belgelerin içeriğinin hazırlanması ve apostil tasdiklerinin, yurtiçi veya yurtdışındaki elçilik, konsolosluk ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde onaylarının ihale mevzuatına uygun şekilde yaptırılması başvuruların olumlu sonuçlanması bakımından önem arz etmektedir. Av. Duygu Kılıç Çaylı

22 görüntüleme0 yorum
bottom of page