top of page

Girişim ve Risk Sermayesi Yatırımları

KılıçÇaylı&Partners, yatırımcıların ve girişimcilerin girişim sermayesi alanında ihtiyaç duydukları her hukuki desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda ekibimiz, emisyon primli sermaye arttırımı, pay devri sözleşmelerinin hazırlanması, şirket kuruluşuna ilişkin işlemler, şirket esas sözleşmelerinin ihtiyaca uygun bir şekilde düzenlenmesi, yatırımcılar ve girişimciler arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirleyen diğer sözleşmelerin hazırlanması konularında hizmet sunmaktadır.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 

Emisyon primli sermaye arttırımı 

Girişim yatırımlarında çoğunlukla tercih edilen bu yöntemin TTK ve diğer ilgili mevzuata uyumlu olarak yapılabilmesi konusunda danışmanlık ve sözleşme kurgusu yapmaktayız.

Pay devri sözleşmelerinin hazırlanması
Mevcut bir şirkete ortaklık tesis edilmesi şeklinde gerçekleştirilen girişim sermayesi yatırımlarında, daha sonra ortaya çıkabilecek ihtilafları önlemek adına, pay devri sözleşmelerinin doğru ve ihtiyaca uygun bir şekilde hazırlanması son derece önemlidir. Bu nedenle, müvekkillerimize, yatırımlarının doğru bir temel üzerine kurulabilmesi için, pay devri sözleşmelerinin hazırlanması veya denetlenmesi süreçlerinde destek olmaktayız.
 

Şirket kuruluşuna ilişkin işlemler
Yatırımcıların girişimcilerle yeni kuracakları girişim şirketlerinin kuruluş aşamalarına ilişkin olarak müvekkillerimize danışmanlık, ilgili başvuruların yapılması ve sözleşmelerin hazırlanması süreçlerinde hizmet sunmaktayız.
 

Diğer sözleşmelerin hazırlanması
Yatırım sürecinde, yatırımcılar ve girişimciler arasında karşılıklı hak ve sorumlulukları belirleyen sözleşmelerin hazırlanması, bir girişim sermayesi yatırımının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için önemlidir. KılıçÇaylı&Partners, müvekkillerinin bu sözleşmelerin hazırlanması ve denetlenmesi konusundaki ihtiyaçlarına da cevap vermektedir.

bottom of page