top of page

Yayınlar 

Basılı kitaplarımızı tüm seçkin kitapçılarda bulabilirsiniz. Bültenlerimizi doğrudan indirebilir, avukat ve uzmanlarımızın makalelerine ise ilgili çalışma alanı sayfasından ulaşabilirsiniz.

yayinkitap3over.png

Kamu ihale hukuku ile ilgili mevcut kaynaklarda, konunun yalnızca mevzuat düzeyinde anlatılması ve güncellemelere, örnek kararlara, açıklayıcı yorumlara yer verilmemesi karşısında; kamu alımlarına ilişkin ihale ve sözleşme sürecini, örnek dilekçeler, tablolar ve emsal kararlar eşliğinde açıklayan bu eser, uygulamacıların ve isteklilerin uzmanlık gerektiren bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Kitabın ilk bölümünde, kamu ihale sözleşmelerinin tarihsel gelişimi; ikinci bölümünde, kamu alımlarında ihale dokümanının oluşturulması ve karar aşaması süreçleri; üçüncü ve dördüncü bölümlerde, kamu ihalesi ve sözleşme aşamaları; beşinci bölümde ise, sözleşme yapılmasından sonraki süreçler inceleme konusu yapılmıştır. Eserde, ihale dokümanının oluşturulması aşamasından; denetim, muayene ve kabul işlemleri, iş artışı ve eksilişi, mücbir sebepler, yasaklamalar gibi ihale sözleşmesi sonrası süreçlere kadar bir kamu alımının bütün aşamaları detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

yayinkitap2017_2over.png

İhaleye katılan şirketler, ihale çalışanları, yöneticiler, hukukçu ve ilgililere yönelik hazırlanan bu kılavuz eser, okuyucunun ihalelere yönelik çözüm beklediği hemen hemen bütün soruların çözümlerini sunmaktadır. Uygulamacılara yönelik olan bu eser, okuyucunun zaman kaybına uğramasını önlemek için kısa ve net çözümler üzerinden, kamu ihale hukukuna ilişkin toplam 2.300 sorunun cevabını barındırmaktadır. Eserde yer alan çözümler üretilirken; güncel mahkeme kararları, Yüksek Fen Kurulu ve Kamu İhale Kurulu kararları ile diğer resmi kuruluşların güncel kararları ilgisine göre tasniflenerek okuyucuya sunulmuştur.

startup yatırımcısının el kitabı.PNG

Startup kurucularına ve girişimcilere yönelik onlarca Türkçe kitap, binlerce web sayfası, blog ve makale var. Ancak startup’ların yatırımcılarına yönelik; yatırımın doğasını, mantığını, hukukunu, finansal yönlerini, analiz yöntemlerini yani yatırım sürecinin tamamını tüm yönleriyle A’dan Z’ye anlatan bir Türkçe kitap yoktu bugüne kadar. Bu eksikliği derli toplu bir “başucu kitabı” ile giderebilmek amacıyla yola çıktık ve elinizde tuttuğunuz bu kitap ortaya çıktı. Zihninizde startup yatırımcılığı konusunda bir “kıvılcım” çaktırabilir, sizi bu dünyanın bir parçası olma yolunda ilerletebilirsek, kitabımız amacına ulaşmış demektir. ALPHAN MANAS’ın Sunuşu ile…

yayinkitap2over.png

Bu eser, kamu ihale süreci ile ilgili aralarında hukukçuların, yüklenicilerin, idaredeki görevlilerin de bulunduğu ilgililerin sıklıkla sorduğu sorulardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Eserde, Kamu İhale Kurulu’nun güncelliğini kaybetmemiş ve Kanunun özünü yansıtabilecek, titizlikle seçilmiş 550 adet kararı okuyucunun dikkatini dağıtmayacak şekilde tasnif edilip özetlenerek sunulmuştur. Bu kitapta hiçbir görüş ve yorum katılmadan en sık sorulan sorulara, Kamu İhale Kurulu’nun verdiği güncel kararlar ile cevap verilmiştir.

yayinkitap2017over.png

İnşaat şirketleri, yükleniciler, idarede görev yapan yapı denetim uzmanları, muayene ve kabul komisyonlarının görevlileri, harcama yetkilileri, idare ve inşaat şirketi çalışanları, mühendisler, yöneticiler, hukukçu ve ilgililere yönelik olarak hazırlanan bu kılavuz eser, okuyucuların yapım sözleşmelerine ilişkin karşılaştıkları birçok sorunun çözümünü barındırmaktadır. Uygulamacılara yönelik olan bu eser, okuyucunun zaman kaybına uğramasını önlemek için kısa ve net çözümler üzerinden, yapım sözleşmelerine ilişkin toplam 400 sorunun cevabını barındırmaktadır. Bu çözümler üretilirken; 400 mahkeme kararı, Yüksek Fen Kurulu ve Kamu İhale Kurulu kararı ile diğer resmi kuruluşların güncel kararları ilgisine göre tasnif edilerek okuyucuya sunulmuştur.

19_Bülten COVID19 Özel Sayısı_MAY20_KAPA
HUKUK BÜLTENİ
COVID-19 ÖZEL SAYISI

MAYIS 2020

18_Aylık Hukuk Bülteni_MAY20_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

MAYIS 2020

17_Aylık Hukuk Bülteni_NİS20_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

NİSAN 2020

16_Aylık Hukuk Bülteni_MAR20_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

MART 2020

15_Aylık Hukuk Bülteni_ŞUB20_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

ŞUBAT 2020

14_Aylık Hukuk Bülteni_OCA20_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

OCAK 2020

13_Aylık Hukuk Bülteni_ARA19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

ARALIK 2019

12_Aylık Hukuk Bülteni_KAS19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

KASIM 2019

11_Aylık Hukuk Bülteni_EKİ19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

EKİM 2019

10_Aylık Hukuk Bülteni_EYL19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

EYLÜL 2019

09_Aylık Hukuk Bülteni_TEM19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

TEMMUZ 2019

08_Aylık Hukuk Bülteni_HAZ19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

HAZİRAN 2019

07_Aylık Hukuk Bülteni_MAY19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

MAYIS 2019

06_Aylık Hukuk Bülteni_NİS19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

NİSAN 2019

05_Aylık Hukuk Bülteni_MAR19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

MART 2019

04_Aylık Hukuk Bülteni_ŞUB19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

ŞUBAT 2019

03_Aylık Hukuk Bülteni_OCA19_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

OCAK 2019

02_Aylık Hukuk Bülteni_ARA18_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

ARALIK 2018

01_Aylık Hukuk Bülteni_KAS18_KAPAK.PNG
AYLIK HUKUK BÜLTENİ

KASIM 2018

bottom of page