top of page

Kişisel ve Kurumsal
Veri Hukuku

KılıçÇaylı&Partners, ticari faaliyetleri kapsamında üçüncü kişilere ait kişisel verileri işleyen müvekkillerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlamaları açısından danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Danışmanlık ve eğitim

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7/4/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda, daha önce işlenmiş verilerin hukuka uygun hale getirilmesi için, iki yıllık bir geçiş süresi öngörülmüştür.
 

KılıçÇaylı&Partners’da, ticari faaliyetleri kapsamında üçüncü kişilere ait kişisel verileri işleyen şirketlere bu geçiş süreci dahilinde gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
 

Sözleşmelerin hazırlanması ve denetlenmesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kural olarak, 7/4/2018 tarihinde sona ermesi öngörülen geçiş süreci içerisinde, KılıçÇaylı&Partners’da, müvekkillerin müşterilerle ve diğer işletmelerle yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumu konusunda, sözleşmelerin hazırlığı aşamasında veya mevcut sözleşmelerin denetlenmesi yoluyla hizmet sunulmaktadır.
 

Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, 7/10/2016 tarihinden sonra işlenen verilerin de Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, KılıçÇaylı&Partners’da şirket müvekkillerin taraf olduğu elektronik ticaret sözleşmeleri, iş sözleşmeleri ya da müşterilerle yapılan standart sözleşmeler kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumu bakımından denetlenmekte ve müvekkillerin idari yaptırımlar veya hukuki ihtilaflarla karşılaşma riskini azaltmak için çalışmalar yapılmaktadır.
 

Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği
Elektronik Haberleşme Kanunu’na dayanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik ile Elektronik Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kişisel verilerin korunması konusunda yükümlülükleri bulunmaktadır. Ofisimiz, şirketlerin bu yükümlülükleri kapsamında karşılaşabilecekleri hukuk davaları ve idari yaptırımlar bakımından dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, ekibimiz, müvekkillerinin elektronik ticaret uygulamalarında veri güvenliğine ilişkin karşılaşabilecekleri hukuki sorunlara uygun çözümler üretmektedir.
 

Dava hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki geçiş süreci içerisinde, KılıçÇaylı&Partners’da müvekkiller, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türk Ceza Kanunu m. 135-138 hükümleri kapsamında görülen ceza davaları ve bu hükme dayanan tazminat davaları yönünden temsil edilebilmektedir. Öte yandan,  ofisimizde, şirketlerin 7/10/2016 tarihinden sonra işledikleri verilere ve elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin işledikleri verilere yönelik her türlü dava süreci yürütülmektedir.

bottom of page