top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Adli Sicil Bilgi Sistemi

E-Devlet Üzerinden Yapılacak Olan Adli Sicil Kaydı Düzeltme ve Silme İşlemi


18.08.2022 tarihinde yapılan “Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni”nde, adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin yeni uygulama tanıtılmıştır.


Adli sicil kaydı, kanunen emredilen süreler kapsamında korunmakta ancak sürenin dolmasından sonra kanun kapsamında usulüne uygun yapılacak başvuruyla silinebilmektedir. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu gereği adli sicil kaydı silme ve düzeltme talepleri için Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne (Ankara’ya) dilekçe verilmesi gerekirken tanıtılan yeni uygulama ile artık başvurular internet aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.


Adli sicil kaydı düzeltme ve silme işlemleri, E-Devlet üzerinden Adli Sicil Silme ve Düzeltme Talebi ile yapılabilecektir.


Yeni uygulama ile, yasal sürelerin dolmasıyla adli sicil kayıtları kişinin talebi olmaksızın Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından kendiliğinden silinecektir. Kişisel veri kapsamında sayılan adli sicil verileri de bu uygulama kapsamında korunmuş olacaktır.


E-Devletten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderilmektedir.


Hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonun da uygun görmesi halinde kişi, başvurunun neticesi hakkında SMS aracılığıyla bilgilendirilecektir.


18.08.2022 tarihinde tanıtılan yeni uygulama ile, kişiler adli sicil kayıtlarını düzeltme ve silme işlemlerini e-Devlet üzerinden yapacakları başvuru ile sonuçlandırabileceklerdir. Ayrıca, kanunda belirtilen yasal sürelerin dolması durumunda kişinin adli sicil kaydı Müdürlük tarafından re’sen silinecektir.


Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI

Tuğçe Koyuncu

Alp Satıbeşe

Comments


bottom of page