top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) İlişkin Kanun

Güncelleme tarihi: 3 Şub

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (EYT Kanunu)


Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) İlişkin Kanun
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) İlişkin Kanun

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (“EYT”) olarak bilinen konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ‘‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’,[1] Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek 7438 kanun numarası (‘’Kanun’’) ile yasalaşmıştır.


Hükümlerini Cumhurbaşkanının yürüteceği Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Düzenlemeyi içeren Kanun, aşağıda kısa başlıklar halinde özetlenmiştir.


Kimler EYT Kapsamındadır?


Kanun ile,


  • 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar ve

  • 9 Eylül 1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler,


Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümlerinin yeni basamakların sigorta primine ve aylıklara esas alınacağı tarihlere ilişkin hükmü kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanların, ilgili hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacağı düzenleme altına alınmıştır.


Kanun Kapsamında Geriye Dönük Hak Talep Edilebilir mi?


Kanun ile yaşlılık veya emekli aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartları değiştirilmeksizin, sadece yaş sınırlamasının kaldırılması amaçlanmış, Kanun’un yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar kimseler Kanun kapsamına alınmıştır. Kanun’da yapılan düzenlemeye ilişkin olarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacağı ve hak talep edilmeyeceği de belirtilmiştir.


Kanun’un İşverene Etkisi Nasıl Olacaktır?


Kanun ile, hak sahibi olanların, aynı işyerinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işten ayrılışından itibaren 30 gün içerisinde işe başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek priminin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazine tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir.


Bu teşvikten faydalanabilmek için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 81. Maddesi (ı) bendinde yer alan şartların sağlanması gerekmektedir.


Ancak teşvikten yararlanılan hak sahibinin işten ayrılması halinde bu kimseler için yeniden 5 puanlık teşvikten yararlanılamayacaktır.


Sonuç olarak;


Kanun ile, prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartları değiştirilmemiş, yalnızca yaş sınırlaması kaldırılarak yaşlılık ve emeklilik aylığından faydalanabilme imkanı sağlanmıştır.


Kanun kapsamında geriye dönük ödeme ve hak talepleri engellenmiştir.


Bununla beraber, hak sahiplerinin bu Kanun’dan faydalanabilmeleri için işverene kolaylık sağlanmış ve teşvik uygulaması getirilmiştir.


Av. Belemir GENCAL DOĞANÖZ

Melike ATASAYAR[1] İlgili Kanun Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Comentários


bottom of page