top of page

Ticari Sözleşmeler ve Uluslararası Ticaret

KılıçÇaylı&Partners, müvekkillerine girecekleri ticari ilişkiler için ihtiyaca uygun sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi ve sektöre özgü düzenlemeler bakımından mevzuata uyumun sağlanması konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 

Sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme müzakerelerinde hukuki destek sağlanması

Ofisimiz, ticari sözleşmelerin hazırlanması sürecinde; konuyu, ayıp ve garanti sorumlulukları, fikri mülkiyet haklarının devri, yaptırımlar, sektöre özgü düzenlemeler vb. dahil olmak üzere bütün boyutlarıyla inceleyerek ele almakta ve müvekkillerin ihtiyacına en uygun çözümü sağlayan sözleşmelerin hazırlanması konusunda özenle çalışmaktadır.

 

Bu kapsamda KılıçÇaylı&Partners’da, distribütörlük, satış, acentelik, franchise, tedarik, dağıtım ve komisyon sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmenin, yabancı temsilcilik ve danışmanlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi hizmetleri sunulmaktadır.

Danışmanlık ve idari başvuru süreçleri

Gıda, sağlık, inşaat, enerji, sanayi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize; sektöre özgü düzenlemeler, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler, kaynak kullanımı, hukuka uyumluluk ve pazara giriş, sözleşmelerin denetlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca, ilgili hukuki işlem ve sektör bakımından gerekli olması halinde, ofisimizde, sözleşme konusuna ilişkin idari başvuru işlemleri de yürütülmektedir.

Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşuna ilişkin işlemler

Ofisimizde, müvekkillerimize, şirketlerinin kuruluş aşamasında esas sözleşmenin hazırlanması ve diğer kuruluş işlemlerinin yürütülmesi konusunda hizmet sunmaktayız. Ayrıca, yabancı şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulması süreçlerinde, müvekkillerimize danışmanlık vermekteyiz ve ilgili başvuru süreçlerini takip etmekteyiz.
 

Çalışanlarla ilişkilerin düzenlenmesi
Yerli ve yabancı işverenlere çalışanlarıyla ilişkileri konusunda iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı doğrultusunda gerekli hukuki desteği sağlamaktayız. Ayrıca, gerekli olması halinde, ofisimiz bünyesinde, çalışma izni başvurularına ilişkin süreçler de yürütülmektedir.

Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri

Ekibimiz, şirket birleşme, devralma ve bölünmelerine ilişkin her türlü hukuk hizmetini sunmaktadır. Bu kapsamda, ofisimizde, pay devri sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli idari başvuruların yapılması ve vergisel yükümlülüklerin değerlendirilmesi hizmetleri verilmektedir.

Yabancı mahkeme kararlarının veya hakem kararlarının tanınması ve tenfizi

KılıçÇaylı&Partners, müvekkillerin uluslararası ticaret uyuşmazlıklarıyla ilgili yabancı mahkemelerden aldıkları kararlar ya da tahkim yargılaması sonucunda verilen hakem kararları yönünden tanıma ve tenfiz davalarını da takip etmektedir.

bottom of page