top of page

Gayrimenkul ve
İnşaat Hukuku

KılıçÇaylı&Partners, inşaat sektöründe kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi ve gerektiğinde yargılama yoluyla uyuşmazlıkların çözülmesi konularını kapsayacak şekilde müvekkillerine hizmet vermektedir. Müvekkillerimiz arasında büyük ölçekli yüklenici ve taşeron firmalar ile kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüzel kişiler bulunmaktadır.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kamu ihale ve inşaat projeleri
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan yapım ihaleleri ile ilgili, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik yapılacak yazılı açıklamanın hazırlanması konusunda teknik ve hukuki danışmanlık yapmaktayız.
 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki anahtar teslimi götürü bedel ve/veya teklif birim fiyat sözleşmelerine yönelik olarak, sözleşme uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti ve dava takibi hizmeti vermekteyiz.
 

Yapım sözleşmesinin uygulanmasına dair ihtilaflar
İhale dokümanında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile, sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedellerinin belirlenmesine yönelik yeni fiyat tespitinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 

İhale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile, sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedellerinin ödenmemesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve en kapsamlı şekilde müvekkilimizi mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.


İşin devamı sırasında süre uzatımı uygulaması sonucu ortaya çıkan uyuşmazlıklar, hakediş raporlarında yapılan kesintiler, kesin kabul ve/veya geçici kabul işlemlerinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumlarında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve en kapsamlı şekilde müvekkilimizi Mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.


Gayrimenkul işlemleri
Kiralama, inşaat ve intifa haklarından, gayrimenkul üzerindeki hakların teminat olarak rehnedilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.


Gayrimenkullere ilişkin dava takibi
Müvekkillerimizi, gayrimenkulle ilgili uyuşmazlıklarda mahkemeler nezdinde en kapsamlı biçimde temsil etmekteyiz.

bottom of page