top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan Hakediş Fiyat Farkı Damga Vergisine Tabi midir?

Hakediş Fiyat Farkına İlişkin Danıştay VDDK KararıAsgari Ücret Artışından Kaynaklanan Hakediş Fiyat Farkı Damga Vergisine Tabi midir?
Hakediş Fiyat Farkına İlişkin Danıştay VDDK Kararı

Bölge İdare Mahkemelerince, yüklenicilere yapılan hakediş ödemelerinde asgari ücretten kaynaklı fiyat farkının da bulunması durumunda, fiyat farkına ilişkin kısmın damga vergisine tabi olup olmadığı noktasında farklı kararlar verilmekteydi.


Ankara, İzmir, Adana, Konya ve Samsun Bölge Adliye Mahkemelerinin kesin nitelikli kararlarında, bu uyuşmazlıklara ilişkin tesis edilen hükümlerin farklılık göstermesi nedeniyle Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararlar arasındaki aykırılığı gidermiştir. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 11.10.2023 tarih ve 2023/3 E., 2023/5 K. sayılı kararı[1])


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, hakediş ödemelerini, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun (I) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlığı altında düzenlenen makbuz[2] olarak kabul etmiştir.


Bu nedenle de yüklenicilere yapılacak hakediş ödemelerinin, asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farklarını içerecek şekilde düzenlenmesi halinde, hakedişte gösterilen toplam tutar üzerinden damga vergisi ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, asgari ücret artışından kaynaklanan kısım için ihale kararı alınmaması, ek sözleşme veya bu mahiyette bir kağıt düzenlenmemiş olmasının, söz konusu kısmın damga vergisine tabi tutulmasını engellemeyeceğini değerlendirmiştir.


Sonuç olarak, hakediş ödemelerine asgari ücretten kaynaklı fiyat farklarının dahil edilmesi durumunda, bu fiyat farkından kaynaklı kısım da damga vergisine tabi olacaktır.


Av. Zülal Bulut

Bensu Bahadır
[1] Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

[2] “a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar”

Comments


bottom of page