top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Avrupa Birliği Adalet Divanı Türk Ağır Yük Taşıtlarına Yükletilen Vergiyi Hukuka Aykırı Buldu


Avrupa Birliği Adalet Divanı Türk Ağır Yük Taşıtlarına Yükletilen Vergiyi Hukuka Aykırı Buldu
Avrupa Birliği Adalet Divanı Türk Ağır Yük Taşıtlarına Yükletilen Vergiyi Hukuka Aykırı Buldu

1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’nın 4. maddesine göre; AB ile Türkiye arasında “ithalat ve ihracattaki gümrük vergileri ile eş etkili vergi ve resimler” tamamen kaldırılmıştır ve AB ve Türkiye, Ortaklık Konseyi Kararı’ndan sonra ithalat ve ihracatta yeni gümrük vergileri ile eş etkili vergi ve resimler koymaktan kaçınacaklardır.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) ön-karar usulüne (preliminary ruling procedure) göre Macaristan mahkemeleri tarafından gelen olayda;

 

  • Türkiye ile Almanya arasında çeşitli AB üyesi ülkelerden geçerek mal taşımacılığı yapan Türk lojistik şirketine Macaristan Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından, transit geçiş lisansında motorlu taşıtlar vergisinin ödendiğinin gösterilmediği gerekçesiyle;

  • Motorlu taşıt vergisi,

  • Vergi cezası ve

  • İdari para cezası kesilmiştir.

 

  • Szeged İdare ve İş Mahkemesi, ulusal mevzuat gereğince motorlu taşıtlar vergisinin AB üyesi ülkelere kayıtlı araçlara yükletilmediğini göz önünde bulundurarak; 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’nın 4. Maddesi uyarınca, Türkiye’ye kayıtlı araçların Macaristan’dan transit geçişlerinde bu vergiyi ödemekle yükümlü olup olmadığı hususunda, konuyu ön-karar usulüyle ABAD’ın önüne getirmiştir.

 

ABAD, 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’nın 4. maddesini ön-karar usulüyle inceleyerek şu hükmü kurmuştur:

 

 “Madde, Türkiye’de kayıtlı ve Macaristan ülke sınırlarından transit geçiş yapan ağır yük taşıtlarını işletenlerce ödenmesi gereken, esas yargılamadaki olaydakine benzer motorlu taşıtlar üzerindeki bir verginin anılan madde anlamında bir gümrük vergisi ile aynı etkiyi doğuran bir ücret oluşturduğu şeklinde yorumlanmalıdır.”

 

Sonuç olarak ABAD’ın bu hükmüne göre, AB’ye üye ülkelerin, diğer üye ülkelere kayıtlı araçların geçişlerinde uygulamadığı vergisel yükümlülüklerin, Türkiye’ye kayıtlı yük taşıtlarına da bu taşıtların ilgili ülkelerden transit geçişlerinde uygulanamayacağı sonucuna ulaşılabilir.Avrupa Birliği Adalet Divanı Türk Ağır Yük Taşıtlarına Yükletilen Vergiyi Hukuka Aykırı Buldu

Kommentare


bottom of page