top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Işığında Yeterlilik Kriterleri

Güncelleme tarihi: 7 Şub


İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Işığında Yeterlilik Kriterleri
Yeterlilik Kriterleri

Kamu İhale Kurumu tarafından 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ile ihale mevzuatında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yeterlilik kriterlerine ilişkin olarak da yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Yeterlilik kriterlerinde yapılan bu yeni değişiklik ile teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelerin idari şartnamede açıkça sayılmaması halinde; bu belgelerin isteklilerinin tekliflerinin değerlendirmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişiklik ilanı ve duyurusu 20.10.2020 tarihi ve sonrasında yapılan ihalelerde uygulanacaktır.

Bu değişiklik öncesinde idari şartnamede düzenlenmeyen ancak teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak sayılan belgelerin, istekliler tarafından teklif ile birlikte sunulmaması, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmaktaydı. Aynı zamanda yeterlik belgelerine ilişkin hususların dava konusu yapılması halinde, bu durum mahkemelerce; “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerinin mutlaka idari şartnamede düzenlenmesinin zorunlu olmadığı, teknik şartnamede teklifle birlikte sunulacağı belirtilmek şartıyla yeterlilik belgesi istenilebileceği veya yeterlilik kriteri getirilebileceği” şeklinde değerlendirilmekteydi.

Ancak yapılan bu değişik ile teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelerin idari şartnamede açıkça sayılmaması halinde; bu belgelerin isteklilerinin teklif değerlendirmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Sonuç olarak ilanı ve duyurusu 20.10.2020 tarihi ve sonrasında yapılan ihalelerin idari şartnamelerinde, yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen belgeler teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenmiş olsa dahi, isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacaktır.


Av. Zülal Bulut

1 Comment


orhanay61
Jun 18, 2021

Tam tersi durumda yorumu nasıl yapmak lazım? Teknik yeterlik kriteri olarak belirlenen ya da teknik şartnameye cevap ve açıklamaları içeren katalog, doküman vs. istenmesi durumu, idari şartname ve ilanda yazılmış ancak teknik şartnamede belirtilmemiş. Bu durumda ihale dokümanına yönelik itiraz olur mu? Olursa Kamu İhale Kurulu nasıl bir karar verir?

Like
bottom of page