top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

İş Ortaklıklarında Sözleşmenin Devredildiği Hallerde İş Deneyim Belgesi Tutarının Belirlenmesi

Güncelleme tarihi: 4 Şub


İş Ortaklıklarında Sözleşmenin Devredildiği Hallerde İş Deneyim Belgesi Tutarının Belirlenmesi
İş Deneyim Belgesi

Kamu İhale Kurumu tarafından 16 Eylül 2021 tarihinde, “İş ortaklıklarındaki ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenmesi hakkında” duyuru yayımlanmıştır.


Yayımlanan duyuruda; “İş ortaklıklarındaki ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için;


  • Öncelikle ortaklık oranına bakılmaksızın geçici kabul sonrasında ilgili ortağın ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi,

  • Söz konusu şartın sağlanması durumunda ise ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki kısmının yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranmaksızın iş deneyim tutarının;

  • Devir tarihinden önce ortaklık hissesi oranına göre gerçekleştirilen kısım tutarı ile devir tarihinden sonra gerçekleştirilen kısım tutarının toplamı üzerinden belirlenmesi gerektiğine” karar verildiği,


ifade edilmiştir.


Sonuç olarak, iş ortaklıklarında sözleşmeyi devreden ortağa/ortaklara iş deneyim belgesi düzenlenmesi durumunda, belge tutarı, devir tarihinden önce ortaklık hissesi oranına göre gerçekleştirilen kısım tutarı ile devir tarihinden sonra gerçekleştirilen kısım tutarının toplamı üzerinden belirlenecektir.


Av. Zülal Bulut

Comments


bottom of page