top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

OHAL Kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Bakımından Getirilen İstisnalar

Güncelleme tarihi: 3 Şub

08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı


OHAL Kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Bakımından Getirilen İstisnalar
OHAL Kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Bakımından Getirilen İstisnalar

08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı[1] ile; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan hükümler bakımından da birtakım düzenlemeler yapılmıştır.


OHAL Nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Düzenlemelerine Hangi Konularda İstisnalar Getirilmiştir?


09.02.2023 tarihli ve 6787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, OHAL ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, idarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi kapsamında doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitlere ilişkin düzenleme yapılmıştır.


Buna göre; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin on beş milyar, diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarda uygulanacak parasal limitler, OHAL süresi boyunca, 5.000.000 Türk Lirası olarak uygulanacaktır.


4734 sayılı Kanun’un 62. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendinde, yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı düzenlenmiştir.


24.02.2023 tarihli ve 32114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre[2]; bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler hakkında 4734 sayılı Kanun’un yaklaşık maliyet tespitine ilişkin usulleri ile avan proje yapılmak kaydıyla, yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılabilmesine imkan tanınmıştır.


Ayrıca yapım işleri ve altyapı ile ilgili hiçbir işlemden katılma payı ve teknik altyapı bedelinin alınmayacağı da düzenlenmiştir.


Av. Deniz KARADUMAN

Pelin YÜKSEL


[1] İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz. [2] İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page