top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Rekabet Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7511 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"


7511 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
Rekabet Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7511 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (“Kanun Değişikliği”) yayımlanmıştır[1].


Kanun Değişikliği ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“4054 sayılı Kanun”) değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, 29.05.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler ile genel itibarıyla rekabet soruşturmalarında savunma süreçlerinin sadeleştirilmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir.


Bu değişiklikler, aşağıda kısa başlıklar halinde özetlenmiştir:


1. Teşebbüslerin Birinci Yazılı Savunma Verme Hakkına İlişkin Düzenleme Yürürlükten Kaldırılmıştır.


Yapılan değişiklikten önce, 4054 sayılı Kanun’da Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın taraflara bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde tarafların ilk yazılı savunmalarını sunacağına ilişkin hüküm bulunmaktaydı.


Yapılan değişiklik ile hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin birinci yazılı savunmalarını sunmalarına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

  

2. Ek Görüş Bildirilmesi ve Teşebbüslerin Ek Görüşe İlişkin Cevapları ile İlgili Hükümlerde Değişiklik Yapılmıştır.


Yapılan değişiklikten önce, ikinci savunmanın sunulması akabinde soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler, bu savunmaya istinaden ek görüş yazısı hazırlamakla yükümlü kılınmıştı. Bu ek yazılı görüş, hem tüm Kurul üyelerine hem de soruşturma taraflarına bildiriliyordu. Taraflar, 30 gün içinde bu görüşe cevap vermek suretiyle üçüncü yazılı savunmalarını sunma imkanına sahip oluyordu.


Yapılan değişiklik ile taraflarca yazılı savunma sunulduktan sonra, soruşturma yürütenlerin görüşünde değişiklik olması halinde ek görüş yazısı hazırlayabilecekleri düzenlenmiştir. Başka bir ifadeyle, soruşturmayı yürütenlerin görüşünde herhangi bir değişiklik bulunmuyorsa, ek yazılı görüş düzenlenmeyecektir.


Ek yazılı görüş düzenlenmesi halinde, taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verebileceklerdir.


Dolayısıyla ek yazılı görüşün hazırlanması ve buna ilişkin cevap verilmesine ilişkin süreç, soruşturmayı yürütenlerin dosyaya ilişkin görüşünde değişiklik olması koşuluna bağlanmıştır.


Av. Deniz KARADUMAN

Umay Helin ORUÇ
[1] Kanun değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page