top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler


Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tedavi Sürecinde Ücret Ödenmeyecek İşlemler Genişletilmiştir.


Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile 2.4.4.D-1 - Hemodiyaliz tedavileri kısmının 11. Maddesi; “Hemodiyaliz tedavisi süresince, “Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik” te belirtilen tetkikler ve bu tetkiklerin tekrarı, hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler, gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkikler, seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücreti fiyata dâhil olup ayrıca faturalandırılmayacaktır. Tetkikleri yaptırılmayan hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ödenmez.” şeklinde değiştirilmiştir.


Buna göre Hemodiyaliz tedavisi süresince uygulanacak tetkikler ve tetkiklerin tekrarı halinde de ayrıca faturalandırılmayacağı düzenlenmiştir.


Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tanı ve Tedaviler Bölümüne Yeni İşlem Eklenmiştir.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) tanı ve tedaviler bölümüne "Intraoperatif Nöronavigasyon İşlemi" eklenmiştir.[1] Yapılan düzenleme ile İşlem bedelinin nasıl faturalandırılacağı ve hangi hallerde bedelin Kurum tarafından karşılanacağı belirlenmiştir.


Ayakta Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler Hükmünde Değişiklik Yapılmıştır.


Ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelere ait fatura bedellerinin, malzemenin sözleşmeli satış merkezleri veya eczanelerden temin edilmesi halinde SGK tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir. Ancak SGK tarafından iade alınan tıbbi malzeme bedellerinin sözleşmeler tamamlanıncaya kadar şahıs ödemesi şeklinde yapılacağı belirtilmiştir.


Av. Öykü Şanlı


[1] 2.4.4.Ö - İntraoperatif Nöronavigasyon İşlemi; “İntraoperatif nöronavigasyon” işlem bedeli SUT eki EK-2/C listesinde yer alan P614981 kodu üzerinden ve SUT' un 2.2.2.B numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kurallar uygulanmaksızın faturalandırılacak olup; SUT eki “intraoperatif Nöronavigasyon İşleminin Ayrıca Faturalandırılabileceği İşlemler Listesi (EK-2/D-5)” nde yer alan işlemler ile birlikte uygulanması ve işlemin beyin ve sinir cerrahisi ile kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

Comments


bottom of page