top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılmıştır

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 06.07.2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılmıştır
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılmıştır

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 06.07.2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı (“Karar”), 25 Temmuz 2023 Tarihli ve 32259 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[1]


Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğunun İstisnasına İlişkin Yapılan Değişiklik Nedir?


Bilindiği üzere, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolmak zorundadır.


Bununla beraber, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirilebileceği düzenlenmiştir.


Bu kapsamda, Kurulun 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den az olan ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.


Kurulun 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ile, Sicile kayıt yükümlülüğünün istisnasına ilişkin azami yıllık mali bilanço toplamı tutarı ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda 25 Milyon Türk lirasından 100 milyon Türk lirasına çıkarılmış ve anılan kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.


Sonuç olarak; 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.


Av. Muhammed DOĞAN

Melike ATASAYAR


[1] İlgili Karara buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page