top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı


Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Destekleme Tebliği) çerçevesinde, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderlerine destekler uygulanmaktadır. 


31 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/4 sayılı Tebliğ ile anılan Destekleme Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 


  • Mortgage yöntemiyle yurt dışında satın alınan birimler bakımından; ödeme planında yer alan taksit giderleri, kira gideri olarak kabul edilerek; kira gideri desteği çerçevesinde, bu giderlerin de desteklenmesi belirlenmiştir. 

  • Tebliğ’in 11’inci maddesine eklenen hükümle, yurt dışındaki birimin kapatılması/taşınması veya Türkiye’deki şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın sona ermesi hallerinde; durumun bir ay içinde Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır. 


Tebliğ kapsamında, “Türkiye Ticaret Merkezi: Kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, Kullanıcı Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezleri” ifade etmektedir. (m. 4/ğ) 


  • Daha öncesinde Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için projenin TİM veya TİM’in (bizzat veya İş Birliği Kuruluşlarıyla birlikte) kurduğu şirket tarafından bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve başvurunun Bakanlıkça uygun görülmesi gerekmekteydi. 


Yapılan Değişikliğe göre;

 

  • Artık, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un (bizzat veya İş Birliği Kuruluşlarıyla birlikte) kurduğu şirket tarafından bu başvurunun yapılması ve Bakanlıkça uygun görülmesi gerekmektedir. 

  • Ayrıca, Değişikliğe göre, artık “destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin her destek yılı bitiminde” Bakanlığa sunulacak olan “yıllık faaliyet raporu” TİM tarafından değil; proje sahibi tarafından sunulacaktır. 


Değişikliğe göre; artık, Türkiye Ticaret Merkezini kuran ve işleten yurt dışında yerleşik şirket, yalnız TİM veya TİM’in (bizzat veya İş Birliği Kuruluşlarıyla birlikte) kurduğu şirket tarafından değil, TİM ve/veya TOBB tarafından ya da TİM ve/veya TOBB ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulabilecektir.Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page