top of page

Yolsuzlukla Mücadele ve Beyaz Yaka Suçları Uygulamaları

Dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, zimmete para geçirme, kaçakçılık, yolsuzluk, güveni kötüye kullanma gibi suçlar beyaz yaka suçları olarak nitelendirilmektedir. Bu ve benzeri suç teşkil edebilecek davranışlar, şirketlerin iç denetim, mevzuata uyum ve dava takip süreçlerinde hukuki desteğe ihtiyaç duymalarına yol açabilmektedir. 

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Özellikle çok uluslu şirketlerde mevzuata uyum, yolsuzlukla mücadele ve beyaz yaka suçlarına ilişkin olarak danışmanlık ve dava takip hizmeti vermekteyiz. Şirketlerin iç denetim süreçlerini yakından takip ederek, hukuki destek sağlıyoruz. Türk hukukundaki yerel düzenlemeler, A.B.D. Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu ve Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu ve benzeri mevzuata çok organizmalı şirketlerin uyum sağlaması için gerekli yönlendirme ve konsültasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Bu bağlamda önleyici hukuk kurallarının etkisine inanıyor ve şirketlerin uygulaması için gerekli hizmetleri veriyoruz.

Şirket içi soruşturmalara hassasiyetle yaklaşılmasının öneminin bilincinde olarak, sürecin efektif ve uygun şekilde yürütülmesine ilişkin olarak müvekkillerimize hukuki destek veriyoruz.

 

Özellikle çeşitli hukuk alanlarındaki uzmanlığımız nedeniyle, yolsuzlukla mücadele ve beyaz yaka suçlarına kümülatif bir perspektif ile yaklaşarak çözüm odaklı bir hizmet sunuyoruz.

bottom of page