top of page

Birleşme, Devralma ve
Bölünmeler

KılıçÇaylı&Partners, tüzel müvekkillerinin birleşme ve devralma süreçlerine ilişkin her türlü hukuki yardımı sağlamaktadır. Bu kapsamda ekibimiz, şirket birleşme ve devralmaları, pay devirleri, ortak girişimler ve bölünme konularında şirketlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sunmaktadır.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İş ortaklıkları ve konsorsiyumlar
Özellikle inşaat ve enerji alanlarında gerçekleştirilen büyük çaplı yatırımlar, şirketlerin kurdukları iş ortaklıkları vasıtasıyla da yürütülebilmektedir. Ekibimiz, müvekkillerine iş ortaklıklarının kuruluşu sürecinde hukuki danışmanlık ve sözleşme hazırlanması hizmetleri sağlamaktadır.


Danışmanlık hizmetleri
Şirket yapısında birleşme, devralma ve tür değiştirme yoluyla değişikliğe gitmek isteyen şirketler, KılıçÇaylı&Partners’da bu süreçlerin her aşamasına ilişkin danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Danışmanlık hizmetimiz, her şirketin hukuki durumu tespit edilerek ve tabi olduğu güncel mevzuat hükümleri değerlendirilerek sunulmaktadır.
 

Sözleşmelerin hazırlanması
Ofisimizde, birleşme ve devralma sözleşmeleri, pay devri sözleşmeleri ile ticari işletme devrine ilişkin sözleşmeler, müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde, bütün boyutlarıyla ele alınarak düzenlenmektedir.


Mevzuata uyum
KılıçÇaylı&Partners’da birleşme ve devralmalara ilişkin danışmanlık hizmetleri, bankacılık ve finans, sağlık, telekomünikasyon, enerji gibi regülasyona tabi sektörlerde, sektöre özgü güncel mevzuata uygunluk yönüyle de değerlendirilmektedir.

bottom of page