top of page

İş
Hukuku

KılıçÇaylı&Partners, şirket müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile koordineli çalışarak; işveren-çalışan ilişkisinin kurulduğu andan iş sözleşmesinin sona erdiği ana kadar geçen sürece ilişkin her türlü hukuki desteği vermektedir.
 

KılıçÇaylı&Partners'da müvekkillerimizin çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesine hukuki açıdan katkıda bulunarak, hukuki ihtilafların asgariye indirilmesi hedefiyle pratik çözümler sağlamaktayız. Müvekkillerimizin iş hukukuna ilişkin ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini sunmaktayız.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 

İş sözleşmelerin incelenmesi
İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla müvekkillerimizin bireysel ve toplu iş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamakta, incelemekte, revize etmekte, iş yeri prosedürlerinin iş hukukuna uygun düzenlenmesi konusunda hukuki destek sunmakta, karşılaşabilecekleri riskleri önlemek amacıyla müvekkillerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmekteyiz. Ayrıca ofisimizde, müvekkillerimize sözleşme feshi ve tazminat konularında danışmanlık vermekteyiz. 
 

İşveren çalışan ilişkilerin değerlendirilmesi
KılıçÇaylı&Partners’da müvekkillerin şirket içi iyileştirme projelerine yönelik sunumlar ve şirket yetkililerine eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında, ofisimizde, iş sözleşmelerinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri ile çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar hususlarında ve ayrımcılığın önlenmesi ile iş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin konularda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
 

Uyuşmazlık çözümü
Ofisimizde, işçi-işveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması süreçlerinin takibi hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca, müvekkillerimizin iş hukuku alanındaki her türlü uyuşmazlığında danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini sunmaktayız.

bottom of page