top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Parasal Limitler ve Eşik Değerler Güncellendi

Güncelleme tarihi: 3 Şub

2024 Yılı İçin Belirlenen Yeni Parasal Limitler ve Eşik Değerler4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Parasal Limitler ve Eşik Değerler Güncellendi
Parasal Limitler ve Eşik Değerler

24 Ocak 2024 tarihli ve 32439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2024/1) ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında belirlenmiş olan parasal limitler ve eşik değerler güncellenmiştir[1]. İlgili değerler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%44,22) arttırılarak güncellenmiştir.


Tebliğ düzenlemeleri 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2024 yılının sonuna kadar yürürlükte kalması beklenmektedir.


Kanun’dan İstisna Tutulan Alımlara İlişkin Parasal Değerler Nasıl Güncellenmiştir?


Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendinde, bazı idarelerin doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki mal veya hizmet alımlarından bazılarının ceza ve yasaklama hükümleri hariç Kanun’a tabi olmayacağı düzenlenmiştir. Yapılan son güncelleme kapsamında, bu mahiyetteki mal veya hizmet alımlarından, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 95.508.971,-TL’nı[2] aşmayanlar, Kanun’dan istisna tutulacaktır.


Kanun’da Düzenlenen Eşik Değerler Nasıl Güncellenmiştir?


Kanun’un 8’inci maddesinde, eşik değerler belirlenmiştir. Eşik değerler, ihale ilan süreleri ve yerli isteklilere ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere, Kanun’un belirli hükümlerinin uygulanabilirliği bakımından belirleyici rol oynamaktadır.


Yapılan son güncelleme kapsamında, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımları bakımından eşik değer 11.417.574,-TL[3] olarak belirlenmiştir. Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımları bakımından eşik değer 19.029.344,-TL[4] olarak belirlenmiştir. Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işleri bakımından eşik değer 418.648.353,-TL[5] olarak belirlenmiştir.


Kanun’da düzenlenen İlan ve Süre Kurallarına İlişkin Değerler Nasıl Güncellenmiştir?


Kanun’un 13’üncü maddesinde, ihale ilan süre ve kuralları düzenlenmektedir. 13’üncü maddenin (b) bendinde, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerin ilan kuralları düzenlenmiştir.


Yapılan son güncelleme kapsamında, yaklaşık maliyeti 1.245.628,-TL’ye kadar olan mal veya hizmet alımları ile 2.491.384,-TL’ye[6] kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacaktır.


Yaklaşık maliyeti 1.245.628,-TL ile 2.491.384,-TL[7] arasında olan mal veya hizmet alımları ile 2.491.384,-TL ile 20.762.692,-TL[8] arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on dört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacaktır.


Yaklaşık maliyeti 2.491.384,-TL[9] üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 20.762.692,-TL[10] üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi bir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacaktır.


Kanun’da Pazarlık Usulünün Uygulanabileceği Durumlara İlişkin Parasal Sınırlar Nasıl Güncellenmiştir?


Kanun’un 21’inci maddesinde pazarlık usulüne ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Yapılan son güncelleme kapsamında, idarelerin yaklaşık maliyeti 2.076.108,-TL’ye[11] kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilecektir.


Kanun’da Doğrudan Temin ile Yapılabilecek Alımlara İlişkin Parasal Sınırlar Nasıl Güncellenmiştir?


Kanun’un 22’nci maddesinde doğrudan temin ile gerçekleştirilebilecek alımlar düzenlenmektedir. Yapılan son güncelleme kapsamında, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 622.756,-TL[12], diğer idarelerin 207.453,-TL[13] sınırını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilebilecektir.


Kanun’un KİK Payı ve İtirazen Şikayet Başvuru Bedeline İlişkin Parasal Sınırları Nasıl Düzenlenmiştir?


Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinde Kamu İhale Kurumu’nun gelirleri sayılmıştır. Yapılan son güncelleme kapsamında, ihale sözleşmelerinden bedeli 4.152.385,-TL’yi[14] aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi oranında KİK payı alınacaktır.


Bununla birlikte, yine Kanun’un 53’üncü maddesinin j bendinde, Kamu İhale Kurumu’na yapılacak itirazen şikayet başvuru bedelleri de belirlenmiştir. Yapılan son güncelleme kapsamında:


  • Yaklaşık maliyeti 6.573.254,-TL’sına[15] kadar olan ihalelerde 39.403,-TL[16] itirazen şikayet başvuru bedeli ödenecektir.

  • Yaklaşık maliyeti 26.293.115,-TL’sına[17] kadar olan ihalelerde 78.855,-TL[18] itirazen şikayet başvuru bedeli ödenecektir.

  • Yaklaşık maliyeti 197.198.426,-TL’sına[19] kadar olan ihalelerde 118.286,-TL[20] itirazen şikayet başvuru bedeli ödenecektir.

  • Yaklaşık maliyeti 197.198.426,-TL’sını aşan ihalelerde 157.733,-TL[21] itirazen şikayet başvuru bedeli ödenecektir.


Kanun’un İş Deneyimine İlişkin Parasal Sınır Düzenlemeleri Nasıl Güncellenmiştir?


Kanun’un 62’nci maddesinde, idarelerce uyulması gereken kurallar belirlenmiştir. İlgili maddenin h bendinde, iş deneyimine ilişkin düzenleme yapılmıştır.


Yapılan son güncelleme kapsamında, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 2.304.515,-TL[22] olarak hesaplanmak üzere iş deneyimi olarak dikkate alınacaktır.


Av. Deniz Karaduman
[1] İlgili tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

[2] 2023 yılı için bu değer 66.224.498,-TL olarak belirlenmişti.

[3] 2023 yılı için bu değer 7.916.776,-TL olarak belirlenmişti.

[4] 2023 yılı için bu değer 13.194.664,-TL olarak belirlenmişti.

[5] 2023 yılı için bu değer 290.284.533,-TL olarak belirlenmişti.

[6] 2023 yılı için bu değerler sırasıyla 863.700,-TL ve 1.727.489,-TL olarak belirlenmişti.

[7] 2023 yılı için bu değerler sırasıyla 863.700,-TL ve 1.727.489,-TL olarak belirlenmişti.

[8] 2023 yılı için bu değerler sırasıyla 1.727.489,-TL ve 14.396.542,-TL olarak belirlenmişti.

[9] 2023 yılı için bu değer 1.727.489,-TL olarak belirlenmişti.

[10] 2023 yılı için bu değer 14.396.542,-TL olarak belirlenmişti.

[11] 2023 yılı için bu değer 1.439.543,-TL olarak belirlenmişti.

[12] 2023 yılı için bu değer 431.810,-TL olarak belirlenmiştir.

[13] 2023 yılı için bu değer 143.845,-TL olarak belirlenmiştir.

[14] 2023 yılı için bu değer 2.879.202,-TL olarak belirlenmişti.

[15] 2023 yılı için bu değer 4.557.797,-TL olarak belirlenmişti.

[16] 2023 yılı için bu değer 27.322,-TL olarak belirlenmişti.

[17] 2023 yılı için bu değer 18.231.255,-TL olarak belirlenmişti.

[18] 2023 yılı için bu değer 54.677,-TL olarak belirlenmişti.

[19] 2023 yılı için bu değer 136.734.452,-TL olarak belirlenmişti.

[20] 2023 yılı için bu değer 82.018,-TL olarak belirlenmişti.

[21] 2023 yılı için bu değer 109.370,-TL olarak belirlenmişti.

[22] 2023 yılı için bu değer 1.597.917,-TL olarak belirlenmişti.

Comments


bottom of page