top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteren İşgücü Piyasasında "Ayartmama" Anlaşması

Rekabet Kurulu’nun 26.07.2023 Tarihli ve 23-34/649-218 Sayılı Kararı


Rekabet Kurulu'nca iş gücü piyasasına yönelik "centilmenlik anlaşmaları" nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma, 26.07.2023 tarihli ve 23-34/649-218 sayılı karar ile (“Karar”)[1]sonuçlandırılmıştır.


Soruşturma, işgücü piyasası içerisinde teşebbüslerin birbirlerinden çalışan almamaya yönelik yapılan "centilmenlik anlaşmaları"nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) ihlal edilip edilmediği ve dolayısıyla soruşturma tarafı teşebbüslerin "ayartmama" anlaşması yapıp yapmadıklarına ilişkindir.


"Ayartmama" anlaşması; bir teşebbüsün bir başka teşebbüsün çalışanlarına iş teklif etmemesine veya bu çalışanları işe almamasına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan anlaşmalar olarak tanımlanmaktadır.


Kararda, "ayartmama" anlaşmalarının emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azalttığı, emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açtığı belirtilmiştir. Bu nedenle birbirinden farklı sektörlerde (lojistik, ticaret, e-ticaret, yazılım, teknoloji, bilişim, internet, elektronik hizmetler, mağazacılık, pazarlama, telekomünikasyon, sanayi vs.) faaliyet gösteren teşebbüslere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.


Kurul tarafından verilen idari para cezalarına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde yargı yoluna başvurulabilecektir.


Sonuç olarak; Rekabet Kurulu tarafından, sektör farkı gözetmeksizin teşebbüsler arasında yapılan "ayartmama" anlaşmalarının çalışanların dağılımında etkinsizlik doğurduğu tespiti yapılmıştır. Bu nedenle, yapılan anlaşmalar işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapıya zarar verdiğinden rekabet hukukuna aykırılık teşkil ettiğine karar verilmiştir.


Av. Muhammed DOĞAN

Melike ATASAYAR


[1] Gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek kararın açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz.

コメント


bottom of page