top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu Bilişim Hizmet Alımları

Güncelleme tarihi: 4 Şub

Katılımcıların Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Yetkilendirme


Kamu Bilişim Hizmet Alımlarında Katılımcıların Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Yetkilendirme
Kamu Bilişim Hizmet Alımları

Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29 Haziran 2022 Tarihli ve 31881 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır[1]. Yönetmelik hükümleri, yayım tarihinden 3 ay sonra (29.09.2022 tarihinde) yürürlüğe girecektir.


Yönetmelik ile kamu idareleri tarafından yapılacak bilişim hizmet alımları kapsamında katılımcıların taşımaları gereken kriterler, bu kriterler doğrultusunda katılımcıların yetkilendirilmesi, bu kriterlere uyulmadığının tespiti halinde yetkilendirmelerin askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.


Bilişim Hizmet Alımı Nedir?


Bilişim hizmet alımı; kamu bilişim projeleri kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki danışmanlık hizmet alımları dahil hizmet alımları, sair mevzuat ile kamu-özel işbirliği projeleri kapsamındaki mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işleri alımlarındaki her türlü yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmeti, bilişim sistemi kurulum ve bakım hizmeti, bilişim danışmanlığı hizmeti, bilişim güvenlik hizmeti alımını ifade etmektedir.


Bilişim Hizmet Alımları Kapsamında Hangi Yetki Belgelerine İhtiyaç Duyulmaktadır?


Bilişim hizmet alımlarına katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler bakımından 3 farklı yetki belgesine ihtiyaç duyulabilmektedir:


  • Kamu bilişim yetki belgesi: Kamu bilişim projelerini yürütecek katılımcılar için düzenlenir.

  • Yazılım yetki belgesi: Yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini tedarik edecek katılımcılar için düzenlenir.

  • Sızma testi yetki belgesi: Sızma testi hizmetlerini sunacak katılımcılar için düzenlenir.

Yetki Belgesi Müracaat Süreci Nasıl İlerlemektedir?


Müracaat edecek katılımcıların sahip olması gereken belgeler, müracaat edilecek yetki belgesi türüne göre farklılık göstermektedir.


Katılımcıların Kamu Bilişim Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; bilişim hizmet alımlarından en az biri için TS EN ISO/IEC 27001 belgesine sahip olması gerekmektedir.


Katılımcıların Yazılım Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini kapsayan TS EN ISO/IEC 27001 belgesi ile birlikte en az "TS ISO/IEC 15504 Seviye 2" veya en az "CMMI Seviye 3" belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir.


Katılımcıların Sızma Testi Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; sızma testi hizmetlerini kapsayan TS EN ISO/IEC 27001 belgesi ile birlikte A veya B tipinde TSE Sızma Testi Yapan Firma Belgesine sahip olması gerekmektedir.


Ayrıca müracaat sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından talep edilebilecek ek bilgi ve belgelerin de talep üzerine sunulması gerekmektedir.


İstenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde Bakanlığa yapılan müracaatlar en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.


Başvurunun uygun bulunması halinde Kamu Bilişim Yetki Belgesi, Yazılım Yetki Belgesi veya Sızma Testi Yetki Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve Bakanlık internet sitesinde duyurulur.


Yetki Belgelerine İlişkin Denetim Nasıl Yapılacaktır?


Yetki belgelerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından denetim yapılmaktadır.


Yapılan denetimde müracaat sürecine ilişkin herhangi bir aykırılığın ya da yanlış ve/veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ilgili yazılı olarak uyarılır, aykırılığın giderilmesi için altı aya kadar süre verilir ve yetki belgesi askıya alınır.


Verilen süre içerisinde aykırılığın giderilmesi halinde askıya alma durumu sona erer. Aykırılığın giderilmemesi halinde ise yetki belgesi iptal edilir.


Yetki belgesinin askıya alınması, askı durumunun sona ermesi veya iptal edilmesi işlemleri Bakanlık tarafından Kamu İhale Kurumuna bildirilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.


Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI

Deniz KARADUMAN
[1] Yönetmeliğe bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page