top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Kurumu Güncel Duyuruları

Güncelleme tarihi: 4 Şub


Kamu İhale Kurumu Güncel Duyuruları
Kamu İhale Kurumu Güncel Duyuruları

Kamu İhale Kurumu Güncel Duyuruları


1 Şubat 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler Güncellenmiştir.


2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenerek, 20.01.2022 tarih 31725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


İdarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için dikkat edilmesi gereken hususlara 20 Ocak 2022 tarihli duyuruda yer verilmiştir.


Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Hesaplanmasında Kullanılacak 2022 Yılı R Katsayısı Değerleri Belirlenmiştir.


Kamu İhale Kurulu’nun 24.01.2022 tarih ve 2022/DK.D-30 sayılı kararı ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak 2022 yılı R katsayısı değerleri belirlenmiştir.


Bu karara göre ilanı veya duyurusu 01.02.2022 ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespitinde, tabloda yer verilen R katsayılarının kullanılmasına karar verilmiştir.Kamu İhale Kurumu Güncel Duyuruları  R Katsayısı
R Katsayısı


Sınır Değerin Altındaki Tekliflerin Açıklama İstenmeksizin Reddedileceği Hizmet Alımları Belirlenmiştir.


Kamu İhale Kurulu’nun 24.01.2022 tarih ve 2022/DK.D-29 sayılı kararı ile sınır değerin altındaki tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedileceği hizmet alımlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.


İlgili karar gereği, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 8.maddesinde öngörülen eşik değerin yarısının altında olan;


  • Malzemeleri yemek hizmet alımları,

  • Personel/öğrenci taşıma hizmet alımları,

  • Araç kiralama hizmet alımlarına ilişkin,


sınır değerin altında olduğu tespit edilen teklifler, 4734 sayılı Kanunun 38.maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilecek ve ihale bu şekilde sonuçlandırılacaktır.


Birden fazla hizmet işini kapsayan işlerde ise, öncelikle hizmetlerden biri veya birkaçının yukarıda sayılan hizmetlerden olup olmadığı tespit edilecektir. Akabinde yukarıda sayılan hizmet alımının yaklaşık maliyetteki ağırlığına bakılacaktır. Ağırlığın yarıdan fazla olması durumunda, işin tamamı açıklama istenmeksizin reddedilecek hizmet alımı olarak değerlendirilecektir.

İlgili karar uyarınca yapılacak işlemler, ilan veya duyurusu 09.02.2022 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde uygulanacaktır.


4734 sayılı Kanunun 62’nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Talep Formu ile Talep Formunun Doldurulmasında Uyulacak Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır.


4734 sayılı Kanunun 62.maddesinin (ı) bendi uyarınca idarelerin, bütçelerinde yer alan ödeneklerin %10’unu aşmaları ancak Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü ile mümkündür.


Kamu İhale Kurulu’nun 19.01.2022 tarih ve 2022/DK.D-20 sayılı kararı ile; idarelerin ilgili madde kapsamında Kurulun uygun görüşünü almak amacıyla doldurması gereken uygun görüş başvuru formu ile formun doldurulmasında uygulanacak esaslarda değişiklikler yapılmıştır.


Av. Zeynep Uluca

Av. Zülal Bulut* Birden fazla hizmet konusunu içeren işlerin ihalelerinde, yaklaşık maliyet içinde ağırlıklı olan konuya göre R katsayısı tespit edilecektir.

Comments


bottom of page