top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Sosyal Medyadaki Yazışmalar Hukuk Davalarında Delil Olabilir mi?

Güncelleme tarihi: 8 Şub


Sosyal Medyadaki Yazışmalar Hukuk Davalarında Delil Olabilir mi?
Sosyal Medyadaki Yazışmalar Hukuk Davalarında Delil Olabilir mi?

Elektronik veri nedir?

Elektronik İmza Kanunu madde 3, a bendine göre “Elektronik veri; elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan ve saklanan kayıtlardır.” Bu düzenlemeye göre elektronik ortamda saklanan her türlü veri elektronik veridir. Lakin her elektronik veri, elektronik belge niteliği taşımaz.[1] TDK’ deki belge tanımına göre bir verinin belge niteliği taşıyabilmesi için bir “gerçeğe tanıklık etmesi” gerekmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 199’da belge tanımı yapılmıştır; “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” Sonuç olarak ispata elverişli elektronik ortamdaki veriler kanuna göre belge niteliği taşımaktadır.

Sosyal medyadan yapılan yazışmalar ve e-posta ile yapılan yazışmalar, belge niteliğinde midir?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin, 10.06.2020 tarih ve 2017/1014 Esas 2020/4488 Karar numaralı[2] kararına göre, alacak davalarında mail yazışmaları delil sayılmıştır.

E-posta yazışmalarının yukardaki Yargıtay kararı ile delil olduğuna karar verilmiştir, peki diğer sosyal medya yazışmaları delil sayılır mı? Yargı içtihatları yıllarca sosyal medya üzerinden yapılan yazışmaları delil olarak kabul etmemiş, ancak hukuka uygun bir delilin yanında sunulursa değerlendirileceği kabul edilmiştir. İnsan hayatının teknoloji ile bütünleştiği bu çağda sosyal medya yazışmaları, eski kararlarda başka bir delilin yanında değerlendirilebilirken, zamanla sosyal medya yazışmaları delil başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Yukarıda bahsedilen Yargıtay kararı ile birlikte sosyal medyada yapılan yazışmalar hukuka uygun elde edilirse delil olarak değerlendirilmesinin önü açılmıştır.

Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların ve yazışmaların, ancak hesabın sahibi veya aynı paylaşım ortamında bulunan kişilerce delil olarak kullanımı mümkündür. Başka bir ifade ile, kişi profillerinde hesap sahibinin bilgisi, izni olmaksızın yapılan paylaşımların delil olarak sunulması halinde, bunların 6100 Sayılı HMK'nun 189/2. maddesi kapsamında hukuka aykırı delil olarak kabul edilecektir.

Sonuç olarak; 10.06.2020 tarihli Yargıtay kararı ile e-posta yazışmalarının delil niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Diğer sosyal medya yazışmalarının delil sayılması da Yargıtay’ın yukardaki kararı ile mümkün hale gelmiştir. Tek şartı hukuka uygun olarak elde edilmesidir. Ancak bu şekilde delil olarak değerlendirilebilirler.


Sosyal Medyadaki Yazışmalar Hukuk Davalarında Delil Olabilir mi?


[1] GÖKSU, Mustafa. (2010) “Hukuk Yargılanmasında Elektronik Delil” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s.14, ANKARA 2010 [2] BKZ, YARGITAY’ın 10.06.2020 tarihli ve 2017/1014 E. 2020/4488 K. Sayılı kararı.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page