top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Erişim Sağlayıcının İSS’nin Taraf Olduğu Sözleşmeden Tüketici Kanunu’na Göre Sorumlu Olduğuna Hükmetti


Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Erişim Sağlayıcının İSS’nin Taraf Olduğu Sözleşmeden Tüketici Kanunu’na Göre Sorumlu Olduğuna Hükmetti


Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 11.09.2017 tarih ve E. 2016/2052 K. 2017/11708 sayılı kanun yararına bozma kararında; TTNET A.Ş.’nin aboneleriyle imzalamış olduğu abonelik sözleşmesinden dolayı ayıplı hizmet iddiasına dayanan davada, Türk Telekom A.Ş.’ye husumet yöneltilebileceği yönünde karar vermiştir.


Tüketici aleyhine tahakkuk ettirilen fatura bedelinin iadesi için açılan davada, ilk derece mahkemesi, abonelik sözleşmesinin TTNET A.Ş. ile imzalandığını gözeterek; Türk Telekom A.Ş.’ye husumet yöneltilemeyeceğini değerlendirmiş ve davanın husumet yokluğu sebebiyle reddine karar vermiştir. Yargıtay kararında ise, Türk Telekom A.Ş.’nin mülga 4077 sayılı Kanun’un 4/A maddesine göre hizmet sağlayıcı olarak TTNET A.Ş. ile birlikte (birbirine bağlı olarak) tüketiciye hizmet sunmakta olduğu dikkate alınarak karar, kanun yararına bozulmuştur.


Yargıtay kararına göre, Türk Telekom A.Ş.’nin Tüketici Kanunu anlamında hizmet sağlayıcısı olması sebebiyle müteselsil sorumluluğu bulunduğundan; davanın esastan incelenmesi gerekmektedir.Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Erişim Sağlayıcının İSS’nin Taraf Olduğu Sözleşmeden Tüketici Kanunu’na Göre Sorumlu Olduğuna Hükmetti

Comments


bottom of page