top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Zorunlu Petrol Stokuna İlişkin Kupon Sistemi 1 Ocak 2018’de Uygulanmaya Başlayacak


Zorunlu Petrol Stokuna İlişkin Kupon Sistemi 1 Ocak 2018’de Uygulanmaya Başlayacak
Zorunlu Petrol Stoku

10 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile birlikte gündeme gelen rafinerici ve dağıtıcı lisansına sahip kişiler bakımından zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra uygulanmaya başlayacaktır. Aynı gün Resmi Gazete’de yayınlanan Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar da 10 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu Karar’a göre, kupon sistemine ilişkin sözleşmeler en erken 01/01/2018 tarihi itibariyle geçerlik kazanacak şekilde düzenlenecektir.

 

Kupon sistemi, 1 Ocak 2018’den sonra uygulamaya geçecek olan zorunlu petrol stokuna ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde lisans sahiplerinin EPDK’dan izin alarak faaliyet gösteren başka lisans sahiplerinden hizmet alabilmelerini sağlamaktadır. Kupon sistemi, “rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahibinin bir başka lisans sahibi adına zorunlu petrol stoku tutmasına ilişkin” sistemdir. (m. 4/f) Bu kapsamda, hizmet alan, zorunlu petrol stoku yükümlülüğünü karşılamak için başka rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahiplerinden hizmet alan; hizmet veren ise bu kişilerin yükümlülüğünü karşılamak için hizmet verenlerdir.

 

Kupon sistemi kapsamında hizmet vermek isteyen rafinerici veya dağıtıcı lisans sahiplerinin izin için EPDK’ya başvurması gerekmektedir. (m. 8/1) İzin, lisans süresiyle sınırlı olacaktır. Lisans sahibi, EPDK tarafından, internet sitesinde iznin ilan edilmesini müteakip, kupon sistemi kapsamında hizmet verebilir. (m. 8/6)

 

Kupon sistemi kapsamında hizmet verenler hizmet alanlarla en az 30 gün süreli ve hizmet verenin izin süresini aşmamak kaydıyla sözleşme yapabilirler. Sözleşmenin içermesi gereken asgari unsurlar Karar’ın EK-1’inde belirtilmiştir. Hizmet veren, hizmet başlangıç tarihinden önce Kararın EK-2’sinde yer alan formu EPDK’ya sunmakla yükümlüdür. (m. 10)Zorunlu Petrol Stoku

Comments


bottom of page