top of page

Regülasyonlar ve Mevzuat Uyumu

Piyasada artış gösteren denetim yükümlülükleri, yasal mevzuata uyumlu iş ve işlem gerçekleştirme zorunluluğu ve şirketler arasında artış gösteren rekabetle birlikte; holdinglerin, anonim ve limited şirketlerin, grup iştirakleri kapsamında faaliyet gösteren özel hastaneler de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası tüzel kişiliklerin faaliyetlerini gerçekleştirdikleri sektörlere özgü standartlara uyum sağlayabilmek adına uygulamaları gereken birçok kanun, yönetmelik, tebliğ ve standart bulunmaktadır. Söz konusu kuruluşların ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken yapacakları yatırımlar, gerçekleştirecekleri anlaşmalar ve düzenleyecekleri sözleşmelerde yer alması gereken pek çok yasal düzenleme mevcuttur. Bahsi geçen yasal düzenlemeler sıklıkla değişebilmekte, dolayısıyla günümüz koşulları da bu doğrultuda değişebilmektedir. Kurumsal yönetim kapsamında tüm tüzel kişiliklerin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerden haberdar olmaları, bu doğrultuda güncel mevzuat ve gereksinimlere uyum sağlamaları gerekmektedir.

KılıçÇaylı&Partners olarak özellikle teknoloji, enerji, yatırım, ilaç, tıbbi cihaz, diagnostik, gıda, inşaat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerimize hukukun uzmanlık gerektiren birçok alanında regülasyonların takibi ve mevzuata uyum sürecinde doğrudan kapsamlı bir hukuki destek, danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamaktayız. Bu doğrultuda müvekkillerimize regülasyonlara uyum süreçlerinde karşılaşabilecekleri hukuki sıkıntıları önlemek adına eksiklerinin tespiti, iyileştirilmesine yönelik çözüm önerisi sunulması, mevzuata uyum eğitimi verilmesi, uyumluluk gerektiren yasal gereksinimlerin denetimi ve raporlanması hususlarında yardımcı olmaktayız. 

Mevzuat uyum çalışmalarıyla birlikte KılıçÇaylı&Partners olarak ayrıca yerli ve yabancı müvekkillerimize özel kuruluşlar ve kamu kurumları ile imzalayacakları şartnamelere ve hukuki regülasyonlara uygun sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve incelenmesi, hukuki mütalaa verilmesi, meydana gelebilecek riskler bakımından detaylı hukuki risk raporu sunulması konularında da hizmet sunmaktayız. Avukatlarımız, her türlü mal ve hizmet satın alınması ile ilgili sözleşmeler, ihale, yap işlet devret sözleşmeleri, ortaklık hisse devir sözleşmeleri ile garanti, gizlilik, münhasırlık, tek satıcılık, distribütörlük, bayilik, dağıtım, tedarik, satış, yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere çeşitli sözleşmelerin oluşturulması, müzakere edilmesi ve incelenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibidirler.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 

Mevzuat ve regülasyon değişiklerinin düzenli takibi ve bilgilendirme işlemi

Sunmuş olduğumuz mevzuat ve regülasyon değişiklerinin düzenli takibi ve bilgilendirme hizmetleri dahilinde, Resmî Gazete’de yer alan regülasyonların ve yasal düzenlemelerin,  Kamu İhale Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi düzenleyici kuruluşların düzenleyici kararları ve duyurularının günlük olarak takip edilerek müvekkillerimizin proje, yatırım ve faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek nitelikte olanlarının analizlerini gerçekleştirerek müvekkillere özel yönetici özeti ve bilgi notu hazırlamaktayız. Bunun yanı sıra kanun, yönetmelik, tebliğ ve standartlarda meydana gelen değişikliklerle birlikte emsal yargı kararlarının yer aldığı aylık mevzuat bültenini yayınlamaktayız.

Teknoloji, enerji, yatırım, ilaç, tıbbi cihaz, diagnostik, gıda, inşaat ve hizmet sektörleri dâhil olmak üzere kamu sektöründe gerçekleşen işlerin ve ihalelerin tüm süreçleri ve ilgili düzenleyici kurallarına ilişkin ulusal ve uluslararası müvekkillerimize danışmanlık

KılıçÇaylı&Partners olarak müvekkillerimize enerji, sağlık, inşaat ve genel olarak hizmet sektörleri dâhil olmak üzere kamu sektörü için gerekli tedarik şartlarını belirleyerek onlara bu şartları sağlayacak şekilde ürün ve hizmet sağlamaları konusunda yardımcı olmaktayız. Kamu sektörü müşterileri değişmekte ve yeni çalışma yöntemleri arayışına girmektedir. Kamu otoritelerinin acil ihtiyaçlarının giderilmesinde tedarikçi görevi üstelenecek yerli ve yabancı tüm müvekkillerimize gerçekleşen işlerin ve ihalelerin tüm süreçlerine ilişkin tavsiyeler vermekteyiz. Bu kapsamda kompleks kamu ihaleleri ve Avrupa Birliği projeleri de dâhil olmak üzere geniş bir çerçevedeki kamu ihale süreçlerinde kanun, yönetmelik, tebliğ, şartname ve uygulama kılavuzlarında yer alan kurallara hukuki uyumun sağlanması hususunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 

Sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve incelenmesi işlemleri
Müvekkil şirketlerin yasal mevzuata uygun olarak her türlü mal ve hizmet satın alınması ile ilgili sözleşmelerle, ihale, yap işlet devret sözleşmeleri ve garanti, gizlilik, distribütörlük, münhasırlık, tek satıcılık, bayilik, ortaklık, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, var olan sözleşmelerinin incelenerek tadil edilmesi işlemlerini yürütmekteyiz. Söz konusu sözleşmelerden kaynaklı oluşan ihtilaflarda müvekkillerimize her türlü hukuki danışmanlık hizmetini vermekteyiz. İhtilaf olması durumunda yasal süreçlere uygun yazışmaları ve ihtarnameleri hazırlamaktayız.

           

Mevzuata uyum aşamasında risklerin tespiti ve risklerin giderilmesi için hazırlanmış detaylı bir hukuki rapor verilmesi

Müvekkillerimize hukukun uzmanlık gerektiren birçok alanında mevzuata uyum aşamasında özellikle risklerin tespiti ve risklerin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir hukuki rapor vermekteyiz. Müvekkil şirketlerin mevzuata uygunluğunu tespit etmekte, mevzuata aykırılık durumunda ileride meydana gelebilecek riskleri önlemek adına eksiklikleri belirlemekte ve bu eksikliklerin giderilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin gerek hazırladığımız çözüm önerilerimizi de kapsayan raporlar gerekse şirketlerin ihtiyaç duyması halinde mevzuata uyumun nasıl gerçekleşeceğine dair spesifik eğitimler ile müvekkillerimize eksiksiz hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda müvekkillerimizin uyumluluk gerektiren yasal gereksinimlerin denetimi ve raporlanması hususunda danışmanlık hizmeti sağlamanın yanı sıra müvekkillerimize kamu ihale, veri koruma mevzuatı gibi özel uzmanlık gerektiren birçok alanda da regülasyon uyum eğitimleri de vermekteyiz. Bu doğrultuda müvekkillerimize regülasyonlara uyum süreçlerinde karşılaşabilecekleri hukuki sıkıntıları önlemek adına eksiklerinin tespiti, iyileştirilmesine yönelik çözüm önerisi sunulması, mevzuata uyum eğitimi verilmesi hususlarında yardımcı olmaktayız. 

bottom of page