top of page

Rekabet
Hukuku

KılıçÇaylı&Partners, müvekkillerine rekabet hukuku alanında ihtiyaç duydukları danışmanlık, idari başvuru ve dava hizmetlerini sunmaktadır. Bu kapsamda KılıçÇaylı&Partners’da birleşme ve devralma bildirimlerinin yapılması, müvekkillerin Rekabet Kurumu nezdinde yapılan soruşturmalarda temsili ve rekabet mevzuatına uyum konularında danışmanlık hizmetleri sağlanabilmektedir.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Mevzuata uyum ve danışmanlık
Müvekkillerimiz, hakim durumun kötüye kullanılması ve rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşmalar (karteller) ya da uyumlu eylemler konusunda, ofisimizden danışmanlık ve eğitim hizmetleri alabilmektedirler. Ayrıca, Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen ön araştırma, soruşturma ve yerinde inceleme süreçlerinde müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.


İdari başvurular
KılıçÇaylı&Partners ekibi, anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarına ilişkin muafiyet başvuruları, menfi tespite ilişkin başvuru ve pişmanlık başvurusu süreçlerinde müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Ayrıca, şirketlerin bildirime tabi olan birleşme ve devralma işlemleri bakımından Rekabet Kurumu’na bildirim süreçlerini de yürütmekteyiz.


İdari davalar
Rekabet hukuku alanında müvekkiller aleyhine tesis edilen idari işlemlerin iptali konusunda dava hizmetleri sunmaktayız.


Rekabetin korunmasında özel hukuk yaptırımları
KılıçÇaylı&Partners’da rekabete aykırı anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları veya hakim durumun kötüye kullanılması hallerinden zarar görenlerin tazminat taleplerine ilişkin dava süreçlerinde de hukuki yardım sağlanmaktadır.

bottom of page