top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

8.6.2021 Tarihinden Sonra E-İhalelerde Yalnızca Elektronik Teminat Mektubu Sunulabilecek!

Güncelleme tarihi: 5 Şub


8.6.2021 Tarihinden Sonra E-İhalelerde Yalnızca Elektronik Teminat Mektubu Sunulabilecek!
Elektronik Teminat Mektubu

İlan veya duyuru tarihi 8.6.2021 ve bu tarihten sonra olan e-ihalelerde yalnızca elektronik teminat mektubunun sunulacağına dair 24.05.2021 tarih ve 2021/dk.d-116 sayılı kurum kararı yayımlanmıştır.

30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazetede, İhale Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapan mevzuat düzenlemelerine yer verilmiştir.


Bu kapsamda İhale Uygulama Yönetmeliklerinde, ilanı veya duyurusu 29.11.2020 ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere, e-ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine yönelik değişiklikler yapılmıştır.


2020/DK.D-379 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde, elektronik geçici teminat mektubunun kullanılmasına ilişkin söz konusu mevzuat değişikliklerinin, 28.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmasına başlanmasına karar verilmişti.


26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler ile; İhale Uygulama Yönetmelikleri’nin “Uygulanmaya Başlama Süresi” başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştı.


Bu değişiklikle, e-ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine ilişkin, 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan değişikliklerin, gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacağı düzenlenmişti.


Kamu İhale Kurumu’nca alınan 24.05.2021 tarih ve 2021/DK.D-116 Kurul kararı ile ilan veya duyuru tarihi 8.6.2021 ve bu tarihten sonra olan ve e-ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak, yalnızca Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nin 21’nci maddesine göre düzenlenen elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine karar verilmiştir.


Sonuç itibari ile isteklilerce, ilan veya duyuru tarihi 8.6.2021 ve bu tarihten sonra olan e-ihalelerde, aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak yalnızca, elektronik geçici teminat mektubu sunulabilecektir.


8.6.2021 Tarihinden Sonra E-İhalelerde Yalnızca Elektronik Teminat Mektubu Sunulabilecek!

bottom of page