top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Elektronik Geçici Teminat Mektupları (E-Teminat) Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Üzerinden Alınacak

Güncelleme tarihi: 3 Şub

E-Teminat İçin Yeni Uygulamanın Getirdikleri


Elektronik Geçici Teminat Mektupları (E-Teminat) Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Üzerinden Alınacak
E-Teminat

Kamu İhale Kurumu tarafından 30.11.2022 tarihinde elektronik geçici teminat mektuplarının Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu üzerinden alınması hakkında duyuru yayımlanmıştır[1].


Duyuruda 4734 sayılı Kamu İhale kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu”nun (“Takasbank”) 1 Eylül 2021 tarihinde devreye alındığı hatırlatılmıştır.


Bu kapsamda, 01 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemler öncelikli olarak Takasbank üzerinden yönetilecektir.


Bununla birlikte, 31 Aralık 2022 tarihinde bankaların EKAP ile tekil entegrasyonları sonlandırılacaktır. Dolayısıyla geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, düzenleyici banka tarafından elektronik ortamda doğrudan EKAP’a iletildiği mevcut uygulamaya son verilecektir.


Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının (E-Teminat) Takasbank Üzerinden Alınması Uygulamayı Nasıl Etkilemektedir?


Takasbank uygulaması ile teminat mektubunun teslim, takip, iade ve gelir kaydetme süreçlerinin tamamı, elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bankalar, ihaleyi gerçekleştiren idareler ve ihaleye teklif veren istekliler arasındaki iletişim de elektronik ortamda sağlanacaktır.


Bu kapsamda, istekliler tarafından Takasbank üzerinden elektronik geçici teminat mektubu sunulabilmesi için;


  • EKAP’a giriş yapılarak, Teminat İşlemleri ekranında bulunan, “Takasbank Kayıtları” panelinden Referans Numarası alınmalıdır.[2] (Referans numarası sadece bu bağlantı aracılığı ile üretilebilmektedir.)

  • Elektronik teminatın kabul edilmesi için isteklinin Bankaya/Sigorta Şirketine Takasbank Referans Numarası’nı ihale kayıt numarası ile birlikte iletmesi gerekmektedir. (Takasbank Referans Numarasını içermeyen elektronik teminatlar Takasbank tarafından reddedilir.)

  • İstekli, teminat mektup düzenletme talebini Takasbank Referans Numarası ile Bankaya iletecektir.

  • Banka, Takasbank Referans Numarası ile mektubu düzenleyecek ve Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. servisleri aracılığıyla Takasbank’a iletecektir. Takasbank, Referans Numarası ile iletilen mektup üzerinde gerekli kontrolleri yapacak ve kabul/red iş akışını başlatarak Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. aracılığıyla ilgili bilgileri Bankaya iletecektir.

  • Takasbank tarafından kabul edilen mektuplar aktif hale gelecektir.

  • Banka tarafından elektronik geçici teminat mektubu düzenlendikten sonra, teklif hazırlanması aşamasında Referans Numarası ilgisine göre; elektronik ihalelerde Katılım ve Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, elektronik olmayan ihalelerde ise Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda belirtilmelidir.


E-teminat Mektuplarının İade/Çekme İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?


E-teminat mektuplarının iade/çekme işlemleri elektronik ihalelerde teklif verilene kadar istekli tarafından; teklif verildikten ve ihale tarih ve saatinden sonra idareler tarafından gerçekleştirilebilecektir.


İade/çekme işlemleri tekliflerin elektronik ortamda alınmadığı ihalelerde ise teminat yatırıldıktan ve ihale tarih ve saatinden sonra idareler tarafından gerçekleştirilebilecektir. Teklif vermemiş isteklilerin teminatlarının iade işlemleri ise ihale tarih ve saati sonrasında sadece idareler tarafından gerçekleştirilebilir.


İade talebi, idare/istekli tarafından Takasbank’a iletilmelidir. Takasbank bu talebi Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. aracılığıyla Takasbank Referans Numarası ile Bankalara iletecektir. Banka Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. aracılığıyla kabul/red iş akışı başlatılarak sonucu Takasbank’a iletilecek ve mektubun iade akış süreci Takasbank sisteminde sonlandırılacaktır. Bununla beraber vadesi dolan e-teminat mektupları da Takasbank sisteminde otomatik sonlandırılacaktır.


Sonuç


Kamu İhale Kurumu’nun 30.11.2022 tarihli duyurusu ile, 01 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemlerin öncelikli olarak Takasbank üzerinden yönetileceği belirlenmiştir. Bu sayede operasyonel zorlukların ve maliyetlerin ortadan kaldırılması hedeflenmekte olup; geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi bakımından isteklilerin ve idarelerin uygulamada değişen hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir.


Av. Deniz KARADUMAN

Melike ATASAYAR[1] Duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [2] Referans Numarası üretme işlemi için onay verildiğinde “Referans No Listeleme” ekranında Referans Numarası üretildiğine dair başarılı mesajı, üretilen referans numarası ile beraber gösterilecektir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page