top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

E-İhalelerde Geçici Teminat Mektubu ve Yeni Düzenlemeler

Güncelleme tarihi: 5 Şub


E-İhalelerde Geçici Teminat Mektubu
E-İhalelerde Geçici Teminat Mektubu

Elektronik ihalelerde geçici teminatlara ilişkin düzenlemeler, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinde hüküm altına alınmıştır. Düzenleme gereğince, elektronik ihalelerde, isteklilerin geçici teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenleneceği ve bu mektubun banka tarafından Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer verilen “Geçici Teminat Mektubunu Bilgileri Formu”nun düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verileceği, akabinde mektubun banka tarafından e-imza kullanılarak EKAP’a aktarılacağı düzenlenmiştir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’nci maddesi gereği, geçici teminat mektupları Kamu İhale Kurumu ile “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınmaktadır.

26 Ocak 2020 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de öngörülen değişiklik ile; söz konusu geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilerin e-imza kullanılarak EKAP’a aktarılması aşamasına, bankalara ek olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göretakas kuruluşu” olarak faaliyet gösteren kuruluşların da dahil edileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda önceki düzenlemede yalnız bankalar aracılığıyla geçici teminat mektubuna ilişkin bilgiler EKAP’a aktarılırken, yapılan değişiklik ile artık borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödemesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklinde tüzel kişiliğe sahip merkezi takas kuruluşları da aktif olarak süreçte rol alacaktır.

Düzenlenen geçici teminat mektubuna, kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek, mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, 26 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan değişiklikle; E-ihalelerde geçici teminat mektubuna ilişkin bilgiler, “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşların yanında, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödemesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklinde tüzel kişiliğe sahip merkezi takas kuruluşları tarafından da aktarılabilecektir.Av. Zülal Bulut

Comments


bottom of page