top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 7. Madde

Güncelleme tarihi: 28 Oca

4735 sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 7. Madde ile Yapım İşleri Sözleşmelerine Ek Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı Verilebilmesi İmkanı Getirilmiştir.4735 sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 7. Madde ile Yapım İşleri Sözleşmelerine Ek Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı Verilebilmesi İmkanı Getirilmiştir.
4735 sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 7. Madde ile Yapım İşleri Sözleşmelerine Ek Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı Verilebilmesi İmkanı Getirilmiştir.

28.12.2023 tarih 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na geçici 7. madde eklenmiştir. 4735 sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 7. Madde ile maddede yer alan şartları sağlayan yapım işleri için 2024 yılının ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere, ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi imkânı tanınmıştır.


Eklenen geçici 7. maddeye göre, yapım işleri sözleşmesine ek fiyat farkı ve süre uzatımı hükmünün uygulanabilmesi için:


  • 1.3.2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan,

  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin,

  • Türk Lirası üzerinden yapılan bir sözleşme olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan yapım işleri sözleşmesinin, 01.01.2024 tarihi dahil olmak üzere 31.12.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) gerçekleştirilen kısımları için:


  • İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı sözleşmedeki fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısının 1,00’e kadar artırılabilmesi imkânı getirilmiştir.

  • Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile birlikte çıkılan yapım işlerinde B katsayısının 1,15’e kadar artırılabilmesi imkânı getirilmiştir.

  • İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde ise; TÜİK tarafından aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin yüzde on beşine kadar fiyat farkı hesaplanabilmesi imkânı getirilmiştir.

  • Aynı zamanda, altı ayı geçmemek üzere idarece süre uzatımı verilebilmesi imkânı getirilmiştir.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair hususlar dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin, Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıca belirleneceği düzenlenmiştir.


Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler ve Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabileceği hükme bağlanmıştır.


Madde 28.12.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


Av. Zülal Bulut

bottom of page