top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi İçin Uygulamada Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi-3

Güncelleme tarihi: 4 Şub

Kamu İhale Kurumu’nun 26.07.2022 Tarihli 2022/DK. D-268 Numaralı Kararı

Kamu İhale Kurumu’nun 26.07.2022 Tarihli 2022/DK. D-268 Numaralı Kararı
4735 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi İçin Uygulamada Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi


Kamu İhale Kurumu tarafından, 4735 sayılı Kanun’un Geçici 5.ve 6.Maddesine ilişkin uygulamada oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin olarak 26.07.2022 tarihli 2022/DK. D-268 numaralı kararı yayımlanmıştır. İlgili DK kararında aşağıda başlıklar halinde yer alan hususlara ilişkin tereddütler giderilmiştir.


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesi Uyarınca Feshedilen Bir Sözleşmede Ek Fiyat Farkı Hesaplanabilir mi?


4735 sayılı Kanun’un Geçici 5’inci maddesine göre 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki dönem için ek fiyat farkı ödenen ve/veya ödenmesi gereken bir sözleşmenin 22/1/2022 tarihinden sonra feshedilmesi durumunda ödenen tutarın iade edileceğine yahut ek fiyat farkı ödenmeyeceğine yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiştir.


4735 sayılı Kanunun Geçici 6’ncı maddesine göre feshedilen bir sözleşmede, 4735 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesi uyarınca maddedeki diğer şartları sağlaması halinde 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki dönem için ek fiyat farkı hesaplanması gerekmektedir.


Sözleşmesi 15.04.2022 Tarihinde İmzalanan İşler İçin 4735 Sayılı Kanunun Geçici 6’ncı Maddesi Uyarınca Artırımlı Fiyat Farkı Verilebilir mi?


Kurumca, 15/4/2022 tarihi itibarıyla imzalanmış olan sözleşmeler, devam eden sözleşme olarak kabul edilmiştir. 15/4/2022 tarihi itibarıyla imzalanmış olan sözleşmeler için Esasların 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre artırımlı fiyat farkı verilmesi gerekmektedir.


Esaslar Kapsamında Fiyat Farkı Hesaplanması İçin Yükleniciler Tarafından Yazılı Olarak Yapılan Başvurularda, Talep Edilen Fiyat Farkı Türünün (Artırımlı/Ek Fiyat Farkı) Açıkça Anlaşılamadığı Hallerde İdarelerce Ne Şekilde İşlem Tesis Edilmesi Gerekmektedir?


Yüklenici tarafından yazılı olarak yapılan başvurudan artırımlı/ek fiyat farkından hangisinin/hangilerinin hesaplanması talebinde bulunulduğu açık bir şekilde anlaşılıyorsa, yüklenicinin açık şekilde anlaşılan bu iradesi doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.


Yüklenici tarafından yazılı olarak yapılan başvuruda talep edilen fiyat farkı türünün açıkça belirtilmediği hallerde ise, anılan Kanun maddesinin amacı göz önünde bulundurularak, Esaslardaki şartların sağlanması kaydıyla, sözleşmelerin talebe konu kısımları için varsa ek fiyat farkının ve/veya artırımlı fiyat farkının Esasların ilgili hükümleri dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir.


Av. Zülal Bulut

Alp Satıbeşe

תגובות


bottom of page