top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

50 Kişiden Az Çalışanı Olan İşyerlerinin Hekim ve İSG Uzmanı Bulundurma Şartı Ertelendi

Güncelleme tarihi: 28 Oca

28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Sayılı Resmî Gazete


50 Kişiden Az Çalışanı Olan İşyerlerinin Hekim ve İSG Uzmanı Bulundurma Şartı Ertelendi
Hekim ve İSG Uzmanı Bulundurma Şartı Ertelendi

28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7491 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklik yapılmıştır.


50 Kişiden Az Çalışanı Olan İşyerlerinin Hekim ve İSG Uzmanı Bulundurma Şartında Değişen Hüküm Nedir?


Kanun’un 6. maddesinde işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlamakla yükümlü olduğu hizmetler düzenlenmiştir. Bu kapsamda:


  • Çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek,

  • Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,

  • Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,

  • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak bu hizmetlerden bazılarıdır.

Kanun’un 7. maddesinde ise bu hizmetlerin yerine getirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) sunacağı desteklere ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.


28 Temmuz 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10.maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020ibaresi31/12/2023şeklinde değiştirilmişti.


28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kanun ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğü 31.12.2024 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.


Değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

       

Av. Belemir GENCAL DOĞANÖZ

Bensu BAHADIR          


[1] Kanuna buradan ulaşabilirsiniz.

63 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page