top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 3 Şub


Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

06.10.2022 Tarihli ve 31975 Sayılı Resmî Gazete’de “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir[1].


Bina Durumuna İlişkin Hangi Değişiklikler Yapılmıştır?


Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önce, tıp merkezi binasının toplam kapalı alanının iki bin metrekareden küçük olamayacağı hükmü yer almaktaydı. Yapılan değişiklik sonucu; tıp merkezi binasının toplam kapalı alanının üç bin metrekareden küçük olamayacağı düzenlenmiştir.


Bununla birlikte, “Açılmış Sağlık Kuruluşlarının Uyumu” başlıklı geçici madde 3’te de değişiklik yapılarak 01.10.2019 tarihinden önce ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinden müstakil binada hizmet verenler, en az üç bin metrekare toplam kapalı alana sahip olma şartından muaf tutulmuştur.


Muayenehanesi Bulunan Hekimler Hangi Koşullar Altında Hastalarının Teşhis ve Tedavilerini Tıp Merkezlerinde Yapabilecektir?


Muayenehanesi bulunan hekimler, muayenehanesine müracaat eden hastaların teşhis ve tedavilerini tıp merkezlerinde yapabilmelerine belli koşulların varlığı halinde müsaade edilmiştir. Buna göre;


  • Hizmet bedelinin hasta tarafından karşılanması ve SGK’dan talep edilmemesi,

  • Tıp merkezi ile yıllık sözleşme yapılması,

  • İlgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması

koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde, muayenehanesi bulunan hekimler hastaların teşhis ve tedailerini tıp merkezlerinde yapabilecektir.


Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu yok ise ruhsat veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekim ile sözleşme imzalanmasına izin verilmiştir. Ancak aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi halinde; ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacaktır.


Bu durumdaki hastalar muayenehanede, tıp merkezindeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağını hususunun yanı sıra tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında da bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme işlemi sonrasında hastanın bilgileri Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (“MBYS”) üzerinden tıp merkezine gönderilecektir.


Yapılan değişiklik ile; tıp merkezinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu, hasta veya kanuni temsilcisine ek olarak muayenehane hekimi, özel sağlık kuruluşunun ilgili birim sorumlusu ve mesul müdür tarafından da imzalanacaktır.


Ayrıca Yönetmeliğe Geçici Madde 15 eklenerek; 06.10.2022 tarihinden itibaren en geç üçüncü ayın sonuna kadar (2023 yılının Ocak ayının sonuna kadar) muayenehane hekimleriyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshasının İl Sağlık Müdürlüğüne ibrazı zorunlu kılınmıştır.


Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI

Deniz KARADUMAN

Pelin YÜKSEL

[1] Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page