top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Tıp Merkezi Ruhsatlandırma Duyurusu

Dönüşüm İşlemleri İçin Merkezlerce Bakanlığa Gönderilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 3 kapsamında, 01.10.2019 tarihinden önce ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinden en az ikisi birleşerek tıp merkezine dönüşebilmektedir. 29.02.2020 tarihli, 113566458 barkodlu ve 289 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısının 3. Maddesinin (d) bendinde ise, A tipi[1], B tipi[2] ve C tipi[3] tıp merkezlerinin yerinde tıp merkezine dönüşüm işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği belirlenmiştir.


Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından Yapı Kullanım İzin Belgeli veya Yapı Kayıt Belgeli binalarda yapılan değerlendirmelerde, İl Sağlık Müdürlüklerince farklı uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir.


Uygulamadaki farklılığı engellemek adına, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.03.2022 tarihli ve 64706799 sayılı yazı yayımlanmıştır.


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Tıp Merkezi Ruhsatlandırma” duyurusu kapsamında Bakanlığa iletilmesi gereken belgeler nelerdir?


Uygulamadaki farklılığı sona erdirmek adına, Bakanlık tarafından yerinde tıp merkezi dönüşümünün uygun olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu nedenle, A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerine yerinde tıp merkezi ruhsatı düzenlenmeden önce değerlendirme yapılmak üzere bazı belgelerin Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.


Bu kapsamda Bakanlığa iletilmesi gereken belgeler;

  • Sağlık kuruluşu mimarisi konusunda tecrübesi olan bir mimarın da dahil olduğu Teknik İnceleme Ekibince müstakiliyetin tespit edildiği, binanın tüm katlarının kullanım amacını içeren Teknik Rapor,

  • Sağlık kuruluşu binasının dört cepheden çekilmiş fotoğrafları,

  • A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinin ruhsata esas Sağlık Bakanlığı onaylı projesi/krokisi,

  • A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezi binasının İmar Barışı kapsamında alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi ve/veya Yapı Kullanım Belgesi

şeklinde sıralanabilir.


Ayrıca A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinin Sağlık Bakanlığı onaylı projesi/krokisinde bulunan alanlara ek olarak brüt alan artışına gidildi ise eklenen alanların mutlaka Teknik Raporda belirtilmesi gerekmektedir.


Av. Öykü Şanlı

Deniz Karaduman[1] 1/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sonrası Bakanlıkça A tipi tıp merkezi olarak ruhsatlandırılmış olup faaliyetlerine devam eden tıp merkezlerini ifade eder. [2] 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sonrası Bakanlıkça B tipi tıp merkezi olarak ruhsatlandırılmış olup faaliyetlerine devam eden tıp merkezlerini ifade eder. [3] 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılarak faaliyet gösteren tıp merkezlerini ifade eder.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page