top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

COVID-19 Nedeniyle Yargı Sürelerinin Durmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi


COVID-19 Nedeniyle Yargı Sürelerinin Durmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi
COVID-19 Nedeniyle Yargı Sürelerinin Durmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu Kanun’un Geçici 1’inci maddesi ile Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, sürelerinin yanında “zorunlu idari başvuru süreleri” de dâhil olmak üzere tüm süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur. Bu kapsamda zorunlu idari başvuru yollarından olan “İdareye Şikayet ve Kamu İhale Kurumu’na İtirazen Şikayet” süreleri de 13.03.2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.

Bu süreler, 01.05.2020 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir.COVID-19 Nedeniyle Yargı Sürelerinin Durmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page