top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

DMO Alımlarında Satınalma Sözleşmesi

Güncelleme tarihi: 8 Şub


Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait DMO Satınalma Sözleşmesi
DMO Alımlarında Satınalma Sözleşmesi

Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi


10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile, bir çok ürün, malzeme ve tıbbi cihaz alımlarının DMO tarafından yapılmasının zorunlu hale getirileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda DMO kataloglarına giriş konusunda ‘Satınalma Sözleşmesi’nin maddelerinin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.


Satın Alma Sözleşmesi;


  • Devlet Malzeme Ofisinin iştigal konusuna giren “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi” nde yer alan ürünlerle,

  • Katalogda yer almak isteyen ve ürünlerinin kataloğa alımı uygun görülen firmalarla yapılmaktadır.


Sözleşmenin süresi 2 yıl olarak belirlenmekle birlikte, kataloğa ilk defa müracaat edecek olanlar her zaman başvuruda bulunabilecektir. Bununla birlikte, sözleşme bitim tarihinin 60 gün öncesinden başvuruda bulunulması halinde sözleşmenin yenilenmesi mümkündür.


Kataloğa müracaat edecek olan firmaların, teklif edeceği ürünlerin “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi" nde yer alması gerekmekle birlikte, listede olmayan ürünlerle başvurulması halinde Devlet Malzeme Ofisi tarafından kataloğa alınması uygun görülenler söz konusu listeye eklenmek suretiyle başvuru işlemlerine devam edebilecektir.


Satınalma Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


Kataloğa dahil olmak isteyen firmalar tarafından, Devlet Malzeme Ofisi’nin ‘Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi’, [1]‘Katalog İlanı’ ve ‘Ceza Tahhütnameleri’’nin dikkatle incelenmesi tavsiye edilmektedir.


Sözleşmenin 3. Maddesinin 13. Fıkrasında özellikle ofisin bilgi, belge ve ticari defterler üzerindeki araştırma ve denetleme yetkisinden bahsedilmiştir. Sözleşmenin imzalanması ile ofis tarafından istenilen belgelerin ibrazından kaçınılamayacağı açıkça belirtilmiştir.


İlgili maddenin şirketlerin ticari belge ve sırları kapsamında detaylıca değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.


Sözleşme kapsamında yer alan cezai şart hükümlerinin ise titizlikle ele alınması gerekmektedir. Zira sözleşme ve ekinde yer alan ceza taahhütleri ile kamu ihale mevzuatına kıyasla oldukça geniş yükümlülükler getirildiği görülmektedir.


Yine sözleşmede fiyat bağlayıcılığı ile ilgili hükümlerin yer aldığı görülmektedir. Her ne kadar ekonomik dalgalanmalar sebebiyle fiyat güncellemesi yapılabileceği belirtilse de, bu durumun DMO’nun takdirine bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmalar ve sözleşmenin 2 yıl süreli olduğu göz önüne alınarak sözleşme imzalanmadan önce mutlaka hukukçu denetiminden geçmesi ve sözleşme maddelerinin titizlikle değerlendirilmesi önerilmektedir.


Av. Öykü Şanlı
Comments


bottom of page