top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Doğrudan Temin Alımlarında E-Teklif Verilebilecek

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ, 01.02.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.


Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ, 01.02.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
Doğrudan Temin Alımlarında E-Teklif Verilebilecek

11 Temmuz 2023 tarih 32245 sayılı Resmi Gazete’de Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştı[1]. Tebliğ, 01.02.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


Bu kapsamda, doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilecek olan alımların elektronik ortamda tamamlanabilmesine ilişkin önemli düzenlemeler, 01.02.2024 tarihi itibarıyla uygulama alanı bulacaktır. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemler bakımından idareler ve isteklilerin uygulamada zorluk yaşamaması adına, Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Dairesi tarafından “Elektronik Kamu Alımları Platformu E-Fiyat Teklifi Alınan Doğrudan Temin İşlemlerine İlişkin Kullanım Kılavuzu” (“Kılavuz”) yayımlanmıştır[2].


Doğrudan Temin Usulü ile Gerçekleştirilen Alımlarda Hangi İşlemler Elektronik Ortamda Yapılabilecektir?


01.02.2024 tarihi itibarıyla doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımlarda da e-fiyat teklifi alınabilmesi, doğrudan temine ilişkin duyuru yayımlanması veya alıma katılmak isteyen kişilere davet gönderilmesi, alım sonuçlarının EKAP üzerinden bildirilmesi mümkündür.

Bununla birlikte, Kılavuz’da yer alan düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, e-fiyat teklifi alınacak doğrudan teminlerde duyuru ya da davet yapılması zorunludur.


Eğer doğrudan temin alımına ilişkin duyuru yapılacaksa, alıma ilişkin duyuru Doğrudan Temin Arama sayfasında yayımlanacaktır. Duyuru yapılan durumlarda, duyuru tarihi ve saati doğrudan temin kaydının idarece yapıldığı tarih ve saattir. Teklif vermek için son tarih ile duyuru tarihi ve saati arasında en az 24 saat olması gerekmektedir. Eğer davet söz konusuysa, bu durumda davet edilen gerçek ya da tüzel kişilere mail gönderilmektedir.


Doğrudan temin bakımından özellik arz eden durumlardan biri, Kılavuz’da belirtildiği üzere e-imzaya gerek olmaksızın e-teklif verme işleminin tamamlanabilmesidir.


Bununla birlikte, e-fiyat teklifinin verilebileceği son tarih ve saate kadar gönderilen e-fiyat teklifi geri çekilebilir ya da e-fiyat güncellenebilir.


Ayrıca, belge istenilmesi, numune sunulması, sözleşme imzalanması öngörülmüşse sözleşmeye davet yapılması; sözleşme imzalanması öngörülmemişse işin ifasına veya malın teslimine davet yapılması vb. nedenlerle doğrudan temine e-fiyat teklifi veren istekliye idare tarafından EKAP üzerinden tebligat yapılması da mümkün kılınmıştır.


Son olarak, doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen bir alımda sözleşme imzalanması öngörülmüş ise bu alıma ilişkin olarak iş deneyim belgesi kaydının da elektronik ortamda yapılması mümkündür.


Sonuç olarak, doğrudan temine ilişkin Tebliğ düzenlemelerinin 01.02.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi ile birlikte, doğrudan temin alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ve sonuçlandırılmasına ilişkin önemli imkanlar uygulama alanı bulmuştur. Bu uygulamanın hem doğrudan temin süreçlerinin daha hızlı ve etkin hem de daha şeffaf yürütülmesine imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir.


Av. Deniz Karaduman
[1] Tebliğe ilişkin blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

[2] Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Comments


bottom of page